دوره و شماره: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 72، شهریور 1394 

معرفی و نقد کتاب

هستی‌شناسی ریتم در نقاشی نزد دلوز با تأکید بر زیباشناسی

صفحه 7-30

فریده آفرین؛ اشرف السادات موسوی‌لر


معرفی و نقد کتاب

بدبینی در فلسفۀ افلاطون

صفحه 157-186

ایمان شفیع بیک


مقاله مروری

مفهوم ریتم در نقاشی نزد ژیل دلوز

فریده آفرین؛ اشرف السادات موسوی لر


معرفی و نقد کتاب

مراحل ادراک در فلسفۀ ملاصدرا

صفحه 97-122

حجت الله رفیعی