درباره نشریه

شناخت (دو فصلنامه)

دو فصلنامه علمی پژوهشی شناخت وابسته به دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی است که انتشار آن در سال ۱۳۷۸ آغاز شد. این دوفصلنامه مجله­‌ای تخصصی است که به تولید علم در حوزه فلسفه و ارتقای بنیان­‌های معرفت مطالعات فلسفی اهتمام دارد. با توجه به اینکه از مهم­ترین شاخص­‌های پژوهش‌­های فلسفی ابداع و نوآوری است فصلنامه شناخت در ارزیابی مقالات مشخصه نوآوری را به ویژه مورد توجه قرار می­‌دهد. طرح مساله و بازخوانی موضوعات کلیدی فلسفی در همه حوزه­‌هایی که به نحوی با شناخت گره خورده‌­اند از جمله اهداف این نشریه است. در همین راستا، پرداختن به مسایل بدیع بینا­ رشته‌­ای مرتبط با موضوع شناخت نیز از جایگاه ویژه­‌ای برخوردار است.