دو فصلنامه علمی پژوهشی شناخت وابسته به دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی است که انتشار آن در سال ۱۳۷۸ آغاز شد. و در سال 1388 براساس مصوبه­ کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (شماره مجوز مجله شناخت: ۳/۱۱/۵۷ ) موفق به دریافت درجه علمی-پژوهشی گردید. این دوفصلنامه مجله­‌ای تخصصی است که به تولید علم در حوزه فلسفه و ارتقای بنیان­‌های معرفت مطالعات فلسفی اهتمام دارد. با توجه به اینکه از مهم­ترین شاخص­‌های پژوهش‌­های فلسفی ابداع و نوآوری است فصلنامه شناخت در ارزیابی مقالات مشخصه نوآوری را به ویژه مورد توجه قرار می­‌دهد. طرح مساله و بازخوانی موضوعات کلیدی فلسفی در همه حوزه­‌هایی که به نحوی با شناخت گره خورده‌­اند از جمله اهداف این نشریه است. در همین راستا، پرداختن به مسایل بدیع بینا­ رشته‌­ای مرتبط با موضوع شناخت نیز از جایگاه ویژه­‌ای برخوردار است.

ترتیب و توالی انتشار: دو فصلنامه - خرداد / آذر

آغاز انتشار: ۱۳۸۷

زبان انتشار: فارسی

سیاست داوری: هم‌تراز دوسوکور

نرخ پذیرش: 43درصد (شش ماه دوم ۱۳۹۹)

هزینۀ چاپ:  در صورت پذیرش نهایی مقاله 6000000 میلیون ریال بابت چاپ از نویسنده اخذ خواهد شد. (در صورت پذیرش نهایی مقاله - مصوب ۱۴۰۰)

میانگین زمان داوری: ۴-۶ ماه

وضعیت انتشار: دسترسی آزاد به تمامی مقالات / GOLD Open Access

 کسب رتبه "ب" در ارزیابی سال 1400 و 1401 از سوی کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری (پرتال نشریات علمی)

  • طبق راهنمای نویسندگان، آوردن بخش "سپاسگزاری" در مقاله ضروری می باشد و چنانچه در انجام تحقیق از سازمان یا نهاد یا شخصی کمک مالی دریافت نکرده اند نیز حتما قید شود.

نشریه شناخت به شکل کامل از قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) تبعیت می نماید. لذا درراستای علمیاتی نمودن قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی، مقالات ارسالی توسط سامانه مشابهت ‌یاب <سمیم نوربررسی می شوند. 

توجه:

  • ارسال فایل تکمیل شده <تعارض منافع> و <تعهدات نویسندگان> الزامی است.
  • به استحضار می رساند با توجه به سیاست کلی نشریه مبنی بر ایجاد فرصت برای کلیه دانش پژوهان میهن عزیزمان، تا اطلاع ثانوی از بررسی مقالات ارسالی توسط نویسندگان تکراری (Multiple submission) معذوریم. 
  • فرمت مأخذنویسی از نوع روش استاندارد APA می باشد.
  • دوفصلنامه شناخت تحت قانون بین المللی کپی رایت " ( Creative Commons Attribution License (CC BY" می‌باشد.
  • داشتن شناساگر ارکید برای تمامی نویسندگان الزامی است. از اینجا (https://orcid.org/register) می توانید ثبت نام کنید.
شماره جاری: دوره 16، شماره 2 - شماره پیاپی 89، اسفند 1402، صفحه 11-252 

مقاله پژوهشی

تبیین و بررسی نسخه‌ی انسجام‌گرایی نیکولاس رشر

صفحه 11-35

10.48308/kj.2024.233139.1188

حسین واله؛ آرش جمشیدپور؛ احمد ابراهیم زاده


تأثیر فلسفه‌ی نقّادیِ کانت بر صورت‌بنیادی (فُرمالیسم) در موسیقی

صفحه 167-180

10.48308/kj.2024.233791.1206

سید شهاب الدین طالقانی اصفهانی؛ سید محمد حکاک؛ محمدحسن حیدری؛ محمد رعایت جهرمی


فردیت و جمعیت تربیت طبیعی در امیل

صفحه 233-251

10.48308/kj.2023.232349.1176

سیدعلی یزدانی؛ علیرضا محمودنیا؛ یحیی قائدی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

سردبیر اعضای هیات تحریریه بین المللی اعضای هیات تحریریه مدیر داخلی مدیر فنی
دوره انتشار
دو فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان