آ

ا

 • اژه ای، محمدعلی بررسی و نقد دیدگاه‌های معرفتی و ادراکی در تبیین چگونگی فهم عبارت‌های زبانی [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 183-206]

 • افشارزاده، نوید خاستگاه ادبیات و مسئله ی تناهی از منظر موریس بلانشو [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 263-287]

 • اکبری، مجید زمینه های پیشازبانیِ شکل گیری سوژه در اندیشه کریستوا [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 107-126]

ب

 • بحرینی، شیما زبان به منزله بازنمایی فرهنگ از دیدگاه استوارت هال با توجه به نظر فردیناند دو سوسور [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 7-22]

 • بختیاریان، مریم مقایسه رویکرد جامعه‌شناختی و سیستمی در بیان رابطه امر عقلانی و امر اجتماعی: با تأکید بر نظریه مارتین کوش و نیکلاس لومان [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 31-50]

 • بینای مطلق (نویسنده مسؤول)، سعید تمایز معنای فلسفی‌ـ‌بلاغی دو اصطلاح انارگیا و انرگیا و اهمیت آن برای فهم اکفراسیس در مطالعات کلمه-تصویر [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 23-44]

پ

 • پروانه پور، مجید تمایز معنای فلسفی‌ـ‌بلاغی دو اصطلاح انارگیا و انرگیا و اهمیت آن برای فهم اکفراسیس در مطالعات کلمه-تصویر [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 23-44]

 • پیروزان، علیرضا شناخت سواد دانشگاهی؛ چیستی و ماهیت آن [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 45-82]

ت

 • توکلی، غلامحسین بررسی و نقد ساحت های دوگانة اخلاق شوپنهاور [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 207-224]

ج

 • جمشیدپور، ارش هیوم و بیداری کانت از خواب جزمیت؛ نگاهی دوباره [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 7-30]

 • جوادی، امیررضا متافیزیک نزد پوزیتیویست‌های منطقی و ویتگنشتاین متقدم [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 275-305]

ح

 • حسینی، دکتر مالک زبان به منزله بازنمایی فرهنگ از دیدگاه استوارت هال با توجه به نظر فردیناند دو سوسور [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 7-22]

 • حسینی، مالک نسبتِ میانِ ارزش‌هایِ اخلاقی و ارزش‌هایِ زیبایی‌شناختی در اثرِ هنری [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 209-226]

 • حسین زاده، مصطفی شناخت و تبیین الگوی زیبایی‌شناسی همگانی (طبیعت – محیط) بر اساس آرای جان دیویی و نسبت آن با زیبایی‌شناسی محیطی معاصر* [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 51-74]

خ

د

 • دارابی، مرضیه زمینه های پیشازبانیِ شکل گیری سوژه در اندیشه کریستوا [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 107-126]

 • دانیالی، عارف چهره‌های جنون؛ از فوکو به ابن‌حبیب‌نیشابوری [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 83-116]

 • دلاوریان، هانیه تبیین کیفیات و احکام زیباشناختی در گفتمان انتقادی نزد فرانک سیبلی [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 127-166]

ذ

 • ذهبی، عباس ظهور زیبایی و هیأت هنری در پرتو انوار اشراقی فلسفه سهروردی [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 167-186]

 • ذوالقدر، مینا بررسی ارزیابی اسپینوزا از اراده آزاد دکارت [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 165-182]

ر

 • راه بار، ندا امر پیشین در اندیشه کانت، هایدگر و گادامر [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 75-106]

 • رحیمیان شیرمرد، محمد ظهور زیبایی و هیأت هنری در پرتو انوار اشراقی فلسفه سهروردی [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 167-186]

س

 • سادات منصوری، مهشید دیگریِ لویناس وجه انضمامی هنر نوپدید [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 117-136]

 • ساکت، امیرحسین تصورات تاریخی افلاطون از پیشینیان و ارتباط آن با ریشه شناسی [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 137-164]

ش

 • شایگان فر، نادر تبیین کیفیات و احکام زیباشناختی در گفتمان انتقادی نزد فرانک سیبلی [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 127-166]

 • شریف زاده، محمدرضا شناخت و تبیین الگوی زیبایی‌شناسی همگانی (طبیعت – محیط) بر اساس آرای جان دیویی و نسبت آن با زیبایی‌شناسی محیطی معاصر* [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 51-74]

 • شهرآیینی، سیدمصطفی بررسی ارزیابی اسپینوزا از اراده آزاد دکارت [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 165-182]

ص

 • صبرآمیز، ابوالفضل بررسی و نقد دیدگاه‌های معرفتی و ادراکی در تبیین چگونگی فهم عبارت‌های زبانی [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 183-206]

 • صمدی، هادی اهمیت اصالت اثر هنری از منظر مخاطب در زیباشناسی تکاملی دنیس داتن [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 187-208]

ظ

 • ظفرآبادی، سعید بررسی بصر محوریِ ملاصدرا در مسئله وجود ذهنی [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 225-246]

ع

 • عسگری، مسعود بررسی و نقد ساحت های دوگانة اخلاق شوپنهاور [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 207-224]

 • علیزاده، روجا اهمیت اصالت اثر هنری از منظر مخاطب در زیباشناسی تکاملی دنیس داتن [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 187-208]

ف

 • فاضلی، علیرضا بررسی بصر محوریِ ملاصدرا در مسئله وجود ذهنی [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 225-246]

 • فرخنده نژاد، سماء تحلیلی بر مبانی فلسفی حقوق بین الملل محیط زیست [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 247-262]

ک

 • کرمی، محسن نسبتِ میانِ ارزش‌هایِ اخلاقی و ارزش‌هایِ زیبایی‌شناختی در اثرِ هنری [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 209-226]

گ

 • گرگین پاوه، نوید پراتیکِ فلسفه، سیاست و نقد ایدئولوژی نزد لویی آلتوسر [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 227-245]

 • گل محمدی، سعیده تبیین نحوه دگردیسی تجربه عام زیسته و طبیعی به تجربه زیباشناختی در اندیشه دیویی [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 247-274]

م

 • مختاباد، مصطفی دیگریِ لویناس وجه انضمامی هنر نوپدید [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 117-136]

 • مصطفوی، شمس الملوک تبیین نحوه دگردیسی تجربه عام زیسته و طبیعی به تجربه زیباشناختی در اندیشه دیویی [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 247-274]

 • موسوی اعظم، سید مصطفی بررسی بصر محوریِ ملاصدرا در مسئله وجود ذهنی [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 225-246]

ن

 • نصری، امیر خاستگاه ادبیات و مسئله ی تناهی از منظر موریس بلانشو [دوره 11، شماره 2، 1397، صفحه 263-287]

و

 • واله، حسین متافیزیک نزد پوزیتیویست‌های منطقی و ویتگنشتاین متقدم [دوره 11، شماره 1، 1397، صفحه 275-305]