اهمیت اصالت اثر هنری از منظر مخاطب در زیباشناسی تکاملی دنیس داتن

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد

چکیده

دنیس داتن[1]، فیلسوف معاصر امریکایی (1941-2010)، دعوی آن دارد که هنر و زیباشناسی گونه­ای سازگاری تکاملی و برآمده از انتخاب طبیعی و انتخاب جنسی­اند و ریشه در غرایز انسانی و سرشت مشترک انسان­ها دارند. او که نظریه‌ی تکامل را مبنای نظریه­ی هنر خود قرار می­دهد در کتاب غریزه­ی هنر: زیبایی، شعف و تکامل در تأیید ادعای خود، به موارد گوناگونی می­پردازد که از مهم­ترین و جالب توجه­ترین آن­ها سلیقه‌های مشترک زیبا‌شناسی و ترجیح‌های هنری مشابه میان انسان­ها در همه­جای جهان و در دوره‌های گوناگون تاریخی است. داتن با توجه به اشتراک‌های موجود در تمایل‌ها و ترجیح‌های هنری انسان­ها، فهرستی دوازده­گانه شامل معیارهای لازم برای هنری بودن امور تدوین می­کند که بخشی از معیارهای موجود در این فهرست با انتخاب طبیعی و بخشی از آن­ها با انتخاب جنسی در ارتباط­اند. به عقیده­ی او بخش قابل توجهی از هنرها محصول انتخاب جنسی هستند و انتخاب طبیعی به تنهایی برای توجیه وجود همیشگی و ماندگار هنرها کافی نیست.[1] Denis L. Dutton

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Universality of Art in the evolutionary aesthetics of Denis Dutton

نویسندگان [English]

 • Roja Alizadeh 1
 • Hadi Samadi 2
1 Phd. student
2 Assistant Professor Of Azad university
چکیده [English]

Denis Dutton (1941-2010) claims that art and aesthetics are types of evolutionary adaptations that are shaped by natural selection and sexual selection. They have been derived from human instincts and the common nature of human beings. His theory of art is based on evolutionary theory. His last book, The art instinct: Beauty, pleasure, and human evolution, is a complete defense of this claim. One of the most important and most interesting of his defenses is the existence of common aesthetic tastes and artistic preferences that all humans throughout the world and in different historical periods share it. Based on the available commonalities in the artistic tendencies and preferences of the people, Dutton compiles a list of twelve criteria for the artistic affairs. He thinks that some of the criteria in the list are shaped by natural selection and the others by sexual selection.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Denis Dutton- evolutionary aesthetics- universality of art-art-beauty
 1. - داروین، چارلز، (1380) ، منشا انواع، ترجمه: دکتر نورالدین فرهیخته، تهران: زرین، چاپ دوم
 2. - کارترایت، جان، (1387)، تکامل و رفتار انسان، ترجمه بهزاد سروری، مشهد: جهاد دانشگاهی
 3. - گاتشاگال، جاناتان، (1395)، حیوان قصه گو، ترجمه: عباس مخبر، تهران: مرکز.
 4. - وود، برنارد، (1394)، تکامل انسان، ترجمه: فرهاد رضایی، تهران: بصیرت، چاپ دوم
 5. - Darwin. Charles, (1871), The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex, United Kingdom: John Murrey
 6. - Davies. Stephen, (2012), The Artful Species, New York: Oxford University Press
 7. - Chatterjee, Anjan, (2014), The Aesthetic Brain, New York: Oxford University Press
 8. - Dutton. Denis, (2002), Aesthetic Universals, In the Routledge Companion to Aesthetics, edited by Berys gout and Dominic McIver Lopes, Pp 203-215, available at www.denisdutton.com
 9. - Dutton. Denis, (2009), The art instinct: Beauty, pleasure, and human evolution, New York, berlin, London: Bloomsbury press
 10. - Dutton. Denis, (2009), Aesthetics and evolutionary psychology, New York: Oxford University Press, Pp 648-666, available at www.denisdutton.com
 11. - Dutton. Denis, (2010), A Darwinian Theory of beauty, available at Ted website: www.ted.com
 12. - Dutton. Denis, (1994), Ellen Dissanayake, Baltimore: Johns Hopkins University press, No 18, Pp 204-210, Available at www.denisdutton.com
 13. - available at www. Denisdutton. Com
 14. - Killin Anton, (2013) The arts and human nature: evolutionary aesthetics and the evolutionary status of art behaviours, Biology and Philosophy Journal, No 28, Pp 703–718