علمی - پژوهشی
تحلیل روش تبارشناسی در اندیشۀ نیچه

زلیخا اژدریان شاد

دوره 10، شماره 2 ، اسفند 1396، صفحه 7-18

چکیده
  نیچه با نگرشی انتقادی معتقد بود که دنیای غرب دچار مشکلات ونا بسامانی هایی در زمینه ی فرهنگ واخلاق ومعیارهای تشخیص نیک وبد است وبرای اوکه در مقام یک «فیلسوف آینده » می‌نویسد ، این رسالت را ایجاد می کند که به عنوان یک منتقد فرهنگ به انتقاد از مفاهیم اخلاقی با روش تبار شناسی بپردازد روشی که بر خاستگاه تاریخی ومنشأ طبیعی اخلاق تأکید می ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
خوانش دریدا از مفهوم اکنون در پدیدارشناسی هوسرل

حوریه باکویی کتریمی؛ محمود صوفیانی

دوره 10، شماره 2 ، اسفند 1396، صفحه 19-38

چکیده
  خوانش دریدا از مفهوم «اکنون» در بستر انتقادهایی که به آن وارد می­سازد آشکار می­شود؛ انتقادهایی که با پیش­فرض انکار متافیزیک حضور همراه است. وی با قرار دادن پدیدارشناسی در ذیل متافیزیک حضور آن را جزو همان سنت رایج فلسفه غربی قلمداد می­کند و راه حل رهایی فلسفه­ خود را از این چارچوب متداول، توجه به جنبه مقابل حضور یعنی، غیریت می­داند. ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
برساخت فانتزی و تحلیل سوژه‌ی هیستریک درگفتمان فیسبوک با تاکید بر ابژه‌ی نگاه‌خیره

سروناز تربتی

دوره 10، شماره 2 ، اسفند 1396، صفحه 39-70

چکیده
     تحقیق حاضر به منظور تحلیل ارتباط‌گران فیسبوک همچون سوژه‌های لکانی انجام گرفته است. سوژه‌ی لکانی نه "فرد" است و نه "سوژه‌ی آگاه" در فلسفه مدرن غرب. تبیین روان‌کاوانه‌ی سوژه‌ی خط خورده لکانی، شرح و تحلیل ابژه‌ی نگاه‌خیره را در برساخت فانتزی و سوژه‌ی هیستریک امکان‌پذیر می‌کند. این تحقیق با  بهره‌مندی از رویکرد پساساختارگرا ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
نحوه علم الهی به وجود منبسط و سایر موجودات از نظر ملاصدرا و علامه طباطبایی

محمد جعفر جامه بزرگی

دوره 10، شماره 2 ، اسفند 1396، صفحه 71-86

چکیده
  مساله وجود منبسط از مهم ترین موضوعاتی است که  فلاسفه اسلامی  در تبیین نظام هستی شناسی خود به آن توجه ویژه ای داشته اند. ملاصدرا در پرتو  اصول حکمت متعالیه مانند اصالت وجود و اعتباریت ماهیت و اختصاص جعل به وجود و همینطور تقسیم وجود به رابط و مستقل، توانست تفسیری جدید از این مساله ارائه دهد. بر این اساس واحد صادر شده -که همان وجود منبسط ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
خوانش هابرماس از هگل در مواجه با هگلیان معاصر

امیدرضا جانباز

دوره 10، شماره 2 ، اسفند 1396، صفحه 87-116

چکیده
  امروزه، پس از سال‌ها نفی و انکار هگل، به خصوص در قلمرو فلسفه تحلیلی، شاهد اقبال گسترده‌ای به اندیشه‌های هگل هستیم، به نحوی که برنشتاین از آن به بازگشت روح هگل تعبیر می‌‌‌کند. تفکر مدرن ما دِین بسیاری به سنت کانتی­ـ‌هگلی دارد. هگل اگر چه خود به نوعی متفکّری کانتی است، لیکن نقدهای او به عقل استعلایی کانت عرصه تفکّری را به وجود می­آورد ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
تاملی تحلیلی در خاستگاه های فکری پنلوپه مدی پیرامون فلسفه ریاضیات

محمد رعایت جهرمی

دوره 10، شماره 2 ، اسفند 1396، صفحه 117-132

چکیده
   "پنلوپه ‌مدی[1]" از برجسته‌ترین اندیشمندان معاصر در حوزه فلسفه علم است. وی فلسفه ریاضیاتِ طبیعت گرایانه را دنبال نموده و بر ضرورت مطرود انگاشتن آن دسته از فعالیتهای فلسفی که با یافته‌های ریاضی فاقد سنخیتند، تاکید می‌ورزد. جایگاه خاص ریاضیات در متن کُل‌گرایی[2] کواین به عنوان هسته سخت در تعبیری لاکاتوشی، ضرورت کاربرد ریاضیات در علوم ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
ابطال پذیری پوپرمبنای نظری هوش مصنوعی

سید احمد حسینی؛ مهدی هاشم زاده

دوره 10، شماره 2 ، اسفند 1396، صفحه 133-158

چکیده
  امروزه ابطال­پذیری یکی از معیار­های علمی بودن گزاره­ها  محسوب می­شود که کارل پوپر فیلسوف قرن بیستم برای اولین بار آن را در مقابل روش استقراء مطرح ساخت. ابطال­پذیری دارای روش و فرآیند خاصی است که براساس آن گزاره­ای علمی است که قابل ابطال باشد و نظریات جدید با ابطال نظریات قبلی جایگزین آن­ها می­شوند. هوش مصنوعی و ماشین­های یادگیرنده ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
ریزوم-‌شبکه بررسی تطبیقی هستی‌شناسی ژیل دلوز و برنو لاتور

رحمان شریف زاده؛ محمدزمان زمانی جمشیدی

دوره 10، شماره 2 ، اسفند 1396، صفحه 159-184

چکیده
  ژیل دلوز و برنو لاتور از یک هستی‌شناسی ساختارگریز دفاع می‌کنند که در آن ماشین‌های میل‌گر یا کنشگران سازندگان اصلی هستند. آن‌ها سیلان و صیرورت هستی را با اتصالات و پیوندهای ریزوماتیک و شبکه‌ای این ماشین‌ها یا کنشگران می­فهمند. در نتیجه، هستی‌شناسی آن‌ها یک هستی‌شناسی ذات‌گریزانه، پویشی و نسبت‌گرایانه، و هستومند‌های این هستی‌شناسی، ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
معرفت‌شناسی اسطوره از منظر فروید

مهشید سادات منصوی

دوره 10، شماره 2 ، اسفند 1396، صفحه 185-196

چکیده
   در اسطوره، دنیای محسوس و مشهود از ذهن خلاق و خیال‌پرداز انسان، به نمادها گراییده است، و از آن رو، روایت‌های اسطوره‌ای، سرشتی نمادین یافته‌اند و بدین ترتیب در اسطوره، جلوه‌ای از معناهای پنهان عالم ماورا، بروزمی یابند. از جهتی سرشت و چگونگی نمادها نیز نسبت به اینکه در لایه‌های فرازین یا فرودین ناخودآگاهی پدید می آیند، متفاوتند ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
روایت لویناس از مسئولیت اخلاقی به مثابه واقعیت انضمامی من ؛ گریزناپذیر و تقارن ناپذیر

علیرضا صیادمنصور

دوره 10، شماره 2 ، اسفند 1396، صفحه 197-218

چکیده
  شرط امکان اخلاق برای لویناس با لحظه مواجهه رو در روی دیگری در ساحت زیستن روزمره تعریف می شود. در مرحله اول، انسان خود را فاعلِ زیستن در موقعیت مکانی و زمانی خاص می یابد. وی اساس رابطه من و دیگری را به سان مسئولیتی اخلاقی درمی یابد که معطوف به حوائج مادی و روزمره انسان است. از سوی دیگر، خداوند نیز دیگری دیگر است که هر من در قبال او نیز مسئول ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
فلسفه سیاسی کارل بارت در تقابل با برخی از آرای کلامی کلیسای لوتری آلمان در قرن بیستم میلادی

قربان علمی؛ علی بورونی

دوره 10، شماره 2 ، اسفند 1396، صفحه 219-238

چکیده
  کارل بارث به عنوان متکلمی آکادمیک و کشیشی موعظه‌گر، از هر دو جنبه مورد نظر و توجه‌ اندیشمندان و الهی‌دانان مسیحی و به ویژه کسانی است که بر روی الاهیات قرن نوزدهم و بیستم آلمان کار می‌کنند. در بحث از نقش منفی کلیسای آلمان باید این نکته را مد نظر داشت که او به عنوان کشیشی موعظه‌گر به طور مستقیم با مسائل اجتماعی سر و کار داشته و به مسائل ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
ارزیابی انتقادی تفسیر قلب به عقل در شارحان ابن عربی

علی کیادربندسری

دوره 10، شماره 2 ، اسفند 1396، صفحه 239-259

چکیده
  ایده ی قلب در آثار ابن عربی از مهمترین و محوری ترین آراء اوست که تمام اندیشه های معرفت شناختی وی در نسبت با آن قابل فهم هستند. این ایده که از سوی اکثر شارحان ابن عربی با ارجاع به دیدگاه حکمای مسلمان نسبت به عقل مورد فهم قرار گرفته اغلب به صورت عبارت اخرای عقل مستفاد در تلقی فیلسوفان اسلامی درک شده است. تفسیری که با توجه به اهمیت ایده ی ...  بیشتر