دوره و شماره: دوره 16، شماره 2 - شماره پیاپی 89، اسفند 1402، صفحه 11-252 

مقاله پژوهشی

تبیین و بررسی نسخه‌ی انسجام‌گرایی نیکولاس رشر

صفحه 11-35

10.48308/kj.2024.233139.1188

حسین واله؛ آرش جمشیدپور؛ احمد ابراهیم زاده


تأثیر فلسفه‌ی نقّادیِ کانت بر صورت‌بنیادی (فُرمالیسم) در موسیقی

صفحه 167-180

10.48308/kj.2024.233791.1206

سید شهاب الدین طالقانی اصفهانی؛ سید محمد حکاک؛ محمدحسن حیدری؛ محمد رعایت جهرمی


فردیت و جمعیت تربیت طبیعی در امیل

صفحه 233-251

10.48308/kj.2023.232349.1176

سیدعلی یزدانی؛ علیرضا محمودنیا؛ یحیی قائدی