راه‌های بودن، سور مقید و سور عام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه فلسفه، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

10.48308/kj.2024.233266.1194

چکیده

تقریری معاصر از تکثرگرایی وجودشناختی یافت می‌شود که، طبق آن، این رهیافت در به‌رسمیت‌شناختنِ راه‌های بودن صورت‌بندی می‌شود: اینکه اشیا به طرقِ مختلف هستند یا از انحاء گوناگونی از بودن بهره‌مندند. بااین‌حال ازآنجاکه، طبق تلقی رایج در فلسفۀ تحلیلی، سورها نمودار تعهدات وجودشناختی ما هستند، پس این تقریر معاصر تکثرگرایی وجودشناختی را ناظر به نظریۀ تسویر می‌داند و آن را در قامت پذیرش تعدد سور‏های وجودی می‏بیند و بهتر است که تکثرگرایی تسویری نامیده شود. در مقالۀ پیش رو، پس از توضیحاتی دربارۀ این تقریر معاصر، از این سخن می‏رود که کدام سورها را باید نمودارِ تعهدات وجودشناختی‏مان لحاظ کنیم و اینکه آیا سورهای متعدد نمی‌توانند دامنه‌هایی هم‌پوشان داشته باشند. نیز دراین‌باره بحث شده است که با فرض پذیرش تعددی از سورها، آیا همچنان باید سور عام را (یعنی همان که در دلالت‏شناسی منطق محمولات به کار می‏رود و خوانشی وحدت‏انگار از وجودشناسی پیش می‏نهد) پذیرفت یا نه. در این مقاله، چهار استدلال در پذیرش سور عام طرح و ردّ می‌شوند. بااین‌حال، سرانجام پذیرش سور عام برای تکثرگرایی مرجح دانسته می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Ways of Being, Restricted Quantifier and Generic Quantifier

نویسنده [English]

  • Mohammad Hosein Esfandiari
Faculty of Literature and Humanities, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

There is a contemporary interpretation of ontological pluralism which formulates
this thesis under the title of “recognition of ways of being”: that there are different
modes of being, and things exist in different ways. On the other hand, it is common
in analytic philosophy to take quantifiers as pointers to our ontological
commitments. So, this contemporary interpretation brings ontological pluralism
along with quantification theory and accept  the plurality of existential quantifiers,
which is better to be labeled as quantificational pluralism. In the following article,
after explaining this interpretation, it will be discussed which quantifiers we should consider as the representation of our ontological commitments, and whether multiple quantifiers have overlapping domains. It also asks that, assuming the
acceptance of multiple quantifiers, should we also accept the generic quantifier (used in the predicate logic and inspires a monistic interpretation of ontology)? To this end, four arguments for generic quantifier will be presented and, then refuted.
However, in the end, generic quantifier prefers over pluralism. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • ontological pluralism
  • ways of being
  • quantification theory
  • restricted quantifier
  • generic quantifier