استعاره مفهومی ادراک به مثابه حرکت در معرفت شناسی ابن‌سینا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای فلسفه و کلام اسلامی ،دانشگاه آزاد اسلامی،سبزوار، ایران

2 دانشگاه حکیم سبزواری

3 فلسفه و کلام اسلامی/ دانشگاه حکیم سبزواری

10.48308/kj.2024.233949.1209

چکیده

در دیدگاه معاصر، استعاره انتقال الگوی استنباطی حوزۀ مبدأ به حوزۀ مقصد است و براساسِ آن می‌توان بسیاری از مفاهیم فلسفی را بازخوانی نمود. چگونگی ادراک و مراحل مختلف آن در فلسفۀ سینوی به شیوۀ استعاری و برمبنای استعارۀ ساختار رویداد لیکاف و جانسون قابلِ‌فهم و تبیین است. طرح‌وارۀ حرکت اساس استعارۀ ساختار رویداد است که به‌صورتِ کلان‌استعارۀ «ادراک حرکت است» از ترکیب استعاره‌های اولیه «معرفت حرکت است» و «علم حرکت است» تشکیل یافته و قادر است تمام اقسام ادراک اعم از ادراک جزئی و کلی را بازسازی نماید و، در آن، حرکت کلی شامل ریزحرکت‌هایی می‌شود که خرده‌استعاره‌های کلان‌استعاره حرکت را تشکیل می‌دهند و هر کدام از این خرده‌استعاره‌ها بر جنبه‌ای از فرآیند ادراک تمرکز و آن را برجسته می‌کند. این مقاله با رویکرد استعارۀ مفهومی، ازطریقِ بیان حوزۀ ادراک (حوزۀ مقصد) توسط حرکت (حوزۀ مبدأ)، در پی ارائۀ خوانشی جدید از معرفت‌شناسی سینوی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Conceptual Metaphor Of Perception as Movement in Ibn Sina's Epistemology

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Mobaraki 1
  • Seyed Mohammad Kazem Alavi 2
  • Mohammadreza Ershadinia 3
1 PhD student of Islamic Philosophy and Theology, Islamic Azad University, Sobzvar, Iran.
2 Hakim Sabzevari University
3 Associate Professor, Department of Islamic Philosophy and Theosophy, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran
چکیده [English]

In the contemporary view, metaphor is the transfer of the inferential pattern of the source area to the destination area, based on which many philosophical concepts can be reconstructed. The way of perception and its different stages in Avicenna’s philosophy can be understood and explained in a metaphorical way and based on the metaphor of the event structure of Lakoff and Johnson and the definition of movement given by Avicenna. The movement schema is the basis of the event structure metaphor, which is composed of the macro metaphor “perception is movement” from the combination of the primary metaphors “knowledge is movement” and “science is movement”; and it is capable of reconstructing all types of perception, including partial and general perception, and in that general movement includes micro-movements that form sub-metaphors of the macrometaphor of movement. Each of these sub-metaphors focuses on an aspect of the perception process and highlights it. This article aims to present a new reading of Avicenna’s epistemology with the approach of conceptual metaphor through the expression of the domain of  erception by movement. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ibn Sina
  • perception
  • conceptual metaphor
  • movement