تحلیل انتقادی معرفت‌شناختی نظریه امر الهی اصلاح شده رابرت آدامز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکاه تهران

10.48308/kj.2024.233242.1193

چکیده

پیروان نظریۀ امر الهی معتقدند که هر آنچه خداوند به آن فرمان دهد خوب است و آنچه خداوند از آن نهی کند بد است. براین‌اساس، آموزه‌های وحیانی منبعی برای معیارهای ارزش و همچنین حقایق اخلاقی و معرفت به قضایا و گزاره‌های اخلاقی خواهند بود. رابرت آدامز از فیلسوفان اخلاق و قائل به نظریۀ امر الهی است. وی، باتوجه‌به اشکالات واردشده بر نظریۀ امر الهی، سعی کرد در مقالۀ واپسین خود این نظریه را اصلاح کند و نظریۀ خود را به‌نحوی تبیین کند که دچار اشکالات ناقدان نباشد. مسئلۀ اصلی پژوهش حاضر تبیین، تحلیل و نقد نظریۀ امر الهی اصلاح‌شدۀ آدامز است و ازآنجاکه نقدهای متعددی بر این نظریه وارد شده است، در این مقاله صرفاً بر چالش و نقد معرفت‌شناختی تمرکز می‌شود. البته روشن خواهد شد که سایر نظریه‌های امر الهی، ازقبیل رویکر اشاعره، نیز با این چالش معرفتی مواجه خواهند بود. زیرا در همۀ آن نظریه‌ها این شرط معرفتی وجود دارد که وجود الزام اخلاقی منوط به این است که فرمان الهی برای فاعل اخلاقی شناخته شود. حاصل و یافتۀ مقاله این خواهد بود که نظریۀ امر الهی و، به‌طورِ خاص، نظریۀ امر الهی اصلاح‌شدۀ آدامز با چالشی معرفتی مواجه است و پاسخ‌های نظریۀ امر الهی نمی‌توانند درمقابلِ این چالش‌ها موفق باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Critical Epistemological Analysis of Robert Adams’ Revised Theory of the Divine Command

نویسنده [English]

  • behruoz muhammadimunfared
assistant professor of Tehran university
چکیده [English]

According to the theory of divine order, there is no goodness or moral obligation without God’s command, and God’s commands are the main source of moral truths and explain them. In this case, God and, of course, revelation and scriptures play a fundamental role in realizing the essence of goodness and obligation, as well as understanding propositions focused on good and bad, should and shouldn’t. Based on his theory of divine order, Adams also states that God plays a fundamental and necessary role in creating certain moral phenomena. In this research, we will seek to
reject Adams’ theory of the divine order based on the epistemological challenge of that theory. It becomes clear that all the theories of divine affairs, even the Ash‛arite approach in Islamic thought, are vulnerable to this challenge, since in all those theories, there is this epistemic condition that the existence of moral obligation depends on the fact that the divine command is known to the moral agent. In this article, Adams’ theory is first analyzed from an epistemological point of view, and then the epistemological challenges of this theory are explained and verified.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Robert Adams
  • theory of the divine order
  • epistemological challenge
  • God’s command