دوره و شماره: دوره 15، شماره 2 - شماره پیاپی 87، اسفند 1401، صفحه 11-317 
نسبت فلسفۀ موسیقی فارابی با افلاطون

صفحه 209-235

10.48308/kj.2023.230268.1144

سید شاهین محسنی؛ نصراله حکمت؛ امیر مازیار؛ حمید عسکری رابری