کلیدواژه‌ها = اخلاق
جنبه‏‌های صوفیانۀ سازمان نوافلاطونی اندیشۀ ابن‏ سینا در اخلاق

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 31 تیر 1402

10.29252/kj.2023.230422.1149

محمدهانی جعفریان؛ محمد سعیدی مهر


تحقیقی در سازمان نوافلاطونی اندیشۀ ابن‏‌سینا در اخلاق

دوره 15، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 77-98

10.48308/kj.2023.229633.1139

محمدهانی جعفریان؛ محمد سعیدی مهر


دیگریِ لویناس وجه انضمامی هنر نوپدید

دوره 11، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 117-136

مصطفی مختاباد؛ مهشید سادات منصوری


بدبینی در فلسفۀ افلاطون

دوره 8، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 157-186

ایمان شفیع بیک


نگاه تاریخی نیچه به اخلاق

دوره 7، شماره 1، شهریور 1393

زلیخا اژدریان شاد


جهل سقراطی؛ معنای حقیقی یا مجازی؟

دوره 7، شماره 1، شهریور 1393

ایمان شفیع‌بیک