کلیدواژه‌ها = نفس
نظریه سلسله مراتب موجودات در اندیشه سنایی

دوره 15، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 293-317

10.48308/kj.2023.226889.1114

سیدعلی هاشمیان بجنورد؛ احمد خاتمی


فاعل شناسایی در تفکر کانت و ملاصدرا؛ لوازم و پیامدها

دوره 12، شماره 1، مرداد 1398، صفحه 259-282

محمد نجاتی؛ محسن محمودی؛ یاسر سالاری


مراحل ادراک در فلسفۀ ملاصدرا

دوره 8، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 97-122

حجت الله رفیعی


جایگاه معاد در فلسفۀ ابن‌ سینا

دوره 6، شماره 1، شهریور 1392

نصرالله حکمت؛ محبوبه حاجی زاده


ابن سینا و نقض انحصار تأثیر در اجسام از مجاری سه گانه

دوره 5، شماره 1، شهریور 1391

امیر عباس صالحی؛ سید پیام کمانه


ماهیت نفس ارسطویی از دید افلوطین (در کتاب اثولوجیا)

دوره 2، شماره 1، شهریور 1388

سید حسن احمدی؛ حسن عباسی حسین‌آبادی