جهانشناسی فلسفی تا دورة یونانی مابی و تفسیر تیمائوس

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

تیمائوس از مهمترین کارهای افلاطون است. این أثر به راستی کاری جامع در باب نظریة جهانشناسی یا طبیعیات افلاطون است و پس از وی در ادوار گوناگون زمانی تا پایان فلسفة یونان یعنی سده ششم پیش از میلاد، همواره مورد توجه و اقبال بوده و تفاسیر گوناگونی بر آن نگاشته شده است. این مقاله تلاش می‌کند تا به سیر تحول چگونگی فهم آن تا زمان پروکلوس، به گونه ای مختصر نگاهی بیندازد.

کلیدواژه‌ها