دیگریِ لویناس وجه انضمامی هنر نوپدید

مصطفی مختاباد؛ مهشید سادات منصوری

دوره 11، شماره 2 ، اسفند 1397، ، صفحه 117-136

چکیده
  چکیدهتاکید بر روی محتوا در "New art"  ،مرا بر آن داشت تا تفکر غالب بر روی این آثار را با رویکردی بر فلسفه اخلاق مرور نمایم.در پی ارتباط هنر و اخلاق پیوندهای پیچیده و چندگانه ای برقرار است که می توان با تکیه بر آراء فیلسوفان و نظریه پردازان بالاخص معاصر به زیبایی شناسی معاصر و ارتباط هنر با زندگی امروز انسان ها دست یافت.در این مجال، کوشیده ...  بیشتر

معرفت‌شناسی اسطوره از منظر فروید

مهشید سادات منصوی

دوره 10، شماره 2 ، اسفند 1396، ، صفحه 185-196

چکیده
   در اسطوره، دنیای محسوس و مشهود از ذهن خلاق و خیال‌پرداز انسان، به نمادها گراییده است، و از آن رو، روایت‌های اسطوره‌ای، سرشتی نمادین یافته‌اند و بدین ترتیب در اسطوره، جلوه‌ای از معناهای پنهان عالم ماورا، بروزمی یابند. از جهتی سرشت و چگونگی نمادها نیز نسبت به اینکه در لایه‌های فرازین یا فرودین ناخودآگاهی پدید می آیند، متفاوتند ...  بیشتر