علمی - پژوهشی
نسبت اخلاق لویناس با اخلاق کانت

محمدرضا عبدالله نژاد

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1389

چکیده
  در این مقاله سعی شده که نسبت بین اخلاق لویناس و اخلاق کانت در قالب تفاوت‌ها و تشابه‌های موجود بین اخلاق این دو متفکر مورد بررسی قرار گیرد. این مقاله دو بخش دارد. در بخش اول به وجوه اشتراک اندیشة اخلاقی لویناس و کانت تحت عنوان «تقدم عقل عملی» و «احترام به شأن انسانی» مورد بررسی قرار گرفته و نشان داده شده که فلسفة لویناس و کانت حامل روح ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
تحول تاریخی انسان نزد ملاصدرا

عبداله صلواتی

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1389

چکیده
  انسان ملاصدرا افزون بر دو حرکت وجودی اضطراری و حرکت وجودی ارادی، برخوردار از تحولی تاریخی است، یعنی در دوره‌های تاریخی متفاوت، با انواعی از انسانها روبرو هستیم، نه نوع واحدی از انسان. ملاصدرا تحول تاریخی انسان را متأثر از تعالیم دینی، طرح کرده است که براساس روش شناسی ملاصدرا و نگاه عرفانی او می‌توان تحول یاد شده را تبیین نمود؛ تاریخ ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
سیاست هویت

نیکو سرخوش

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1389

چکیده
  ارائۀ تعریفی از کنش سیاسی و سوژۀ سیاسی آن، برای سیاستی رهایی‌بخش، دغدغۀ بسیاری از اندیشمندان سیاسی بوده ‌است. در این میان اندیشۀ چپ از این دغدغه بی‌بهره نمانده‌است، و حتا شاید بیش از بقیۀ‌ نحله‌ها بدان پرداخته است. در این مقاله کوشیده‌ایم تا بر اندیشۀ برخی از چهره‌های شاخص چپ نو، به‌ویژه آلن بدیو و ژاک رانسیر، تأمل کنیم، متفکرانی ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
خیال در اندیشۀ حازم القرطاجنی

احمد رضا حیدریان شهری؛ کلثوم صدیقی

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1389

چکیده
  دربارۀ خیال، تخییل و تخیّل بسیار سخن گفته‌ شده است، لغت شناسان، فیلسوفان و ناقدان عرب و غیر عرب قدیم و جدید، آن را به اشکال مختلف تعریف کرده و در جایگاه های گوناگون به کار برده‌اند. شاعران از آن الهام گرفته‌اند، چنانکه شاعر از الهۀ الهام بخشِ هنر که خود دختر حافظه است، الهام می‌گیرد و تخیّل از تصاویری که در حافظه انباشته شده تغذیه ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
زبان دین نزد برناردوس سیلوستریس:بررسی رسالۀ تبیین عالم

اکبر حبیب‌اللهی

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1389

چکیده
  برناردوس سیلوستریس از جمله اندیشمندان قرن دوازدهم میلادی است. مهمترین اثر وی رسالۀ «تبیین عالم» است که در آن با به‌کارگیری اسطوره‌های یونانی و رومی و فلسفه در معنای نوافلاطونی و افلاطونی میانه و باورها و اعتقادات مسیحی، به توضیح و تبیین آفرینش جهان و انسان می‌پردازد. هنر برناردوس ترکیب آموزه‌های مختلف از جمله اسطوره، فلسفه و باورهای ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
بررسی تطبیقی نمایش‌های تعزیه و تراژدیبراساس نظریات ارسطو

مرضیه پیراوی ونک؛ اقدس نیک نفس

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1389

چکیده
  تعزیه و تراژدی، نمایش‌هایی آئینی و مذهبی همراه با امکانات و ویژگی‌های مختص خویش هستند. وجود ویژگی‌هایی چون روایت‌گری، بدیهه‌سازی، تعلیق و تعویق حوادث و امکاناتی از این دست در تعزیه و ویژگی-هایی چون تقلید کنش، شخصیت‌پردازی و وحدت‌های سه‌گانه «کنش»، «زمان» و «مکان» در تراژدی از هریک از آنها نمایشی خاص می‌سازد که با وجود تفاوت ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
ادوارد جاناتان لو و امکان [پذیری] مابعدالطبیعه

موسی اکرمی

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1389

چکیده
  پس از ستیز چندین دهه‌ای اثبت گرایی منطقی و فلسفۀ تحلیلی با مابعدالطبیعه، اینک شاهد روی آوری شماری از فیلسوفان تحلیلی به مابعدالطبیعه هستیم که نه تنها آن را ممکن، بلکه گریزناپذیر می‌دانند. ادروارد جاناتان لو در یک طرح گستردۀ آکادمیک، در کتابی که یادآور فلسفۀ انتقادی کانت در رویارویی با مابعدالطبیعه است، کوشیده تا ضمن نشان دادن امکان‌پذیری ...  بیشتر