نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی

2 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

بودریار به جامعۀ اخیر، که از تولید فاصله گرفته و با بازتولید در ارتباط است، عنوان شبیه‌سازی را می­دهد؛ وضعیت کنونی جامعۀ پساصنعتی که بر پایۀ قانون ساختاری ارزش عمل می­کند. سیطرۀ نشانه‌ها، ایماژها، و بازنمایی‌ها در دنیای معاصر آن چنان گسترده و فراگیر است، که امر واقع بطور جدی محو شده است، و نشانه غیاب یک واقعیت اساسی را را نقاب می‌زند و حامل هیچ رابطه‌ای با هرگونه واقعیتی نیست. سیطره وانموده‌ها یعنی همان تصاویر شبیه‌سازی شده در جامعه پسامدرن آنقدر زیاد است که ما نه فقط اصل و بدل را تشخیص نمی‌دهیم، بلکه قرار نیست پای هیچ اصلی در میان باشد. پاپ آرت از منظر بودریار نشان دهنده تحولات اشیاء هنری در اوایل قرن بیستم است. در حالی که پیش از این هنر با موضوعات و ارزش های اخلاقی و معنوی از یک سو(هنر سنتی) و استقلال و خودبنیادی(هنر مدرن) مرتبط بود، با پاپ آرت، وارد حوزه تازه‌ای از موضوعات هنری شده‌ایم که می‌توان آن را با جامعه مصرفی و ویژگی‌های دوره پست‌مدرن از منظر بودریار مرتبط ساخت. با توجه به اندیشه بودریار، سبک هنری پاپ آرت بویژه آثار اندی وارهول از این بابت واجد اهمیت می‌گردد که هنر را به یک تصویر تخت و دلالت‌گر تقلیل می‌دهد و بنابراین تکرار همان چیزی است که بودریار آن را عنوان منطق جامعه معاصر (پست‌مدرن) می‌بیند. همچنان‌که پاپ آرت این داعیه را داشت که با صنعت و تولید زنجیروار و همچنین امر مصنوعی(یا امر ساختگی که ویژگی تمامی محیط زندگی جدید است) همگن و هماهنگ است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Reproduction of Signs in Baudrillard’s Ideas and Some Works of Andy Warhol

چکیده [English]

Baudrillard calls the new communities that are linked reproduction,
as the simulation- the current state of postindustrial society that is
based on the structural action of value. Dominated by symbols,
images, and representations, the contemporary world points to the
fact is a serious fade: absence of a fundamental matter and carries
no relation to any reality. Domination of the simulated images in
postmodern society is so much that we just do not recognize the
authentic from fake, but no principle is involved for real anymore.
Pop Art shows transformation in art of the early twentieth century,
from the Baudrillard’s perspective. While prior art issues was
invested with moral values on the one hand (classic art) as a
independent bing, on the other, by Pop art we enter in a new realm
of artistic themes that we could correlate it with the Baudrillard’s
view of postmodern era in terms of consumption and related
properties. Works of Pop Art and Andy Warhol particularly, are
important in this regard, because reduce art into a flat image with
indications that signifies the end of depth, perspective, evocation
just like as the logic of the contemporary society in Baudrillard’s
thought.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Baudrillard
 • Warhol
 • Reproduction
 • Simulation
 • Pop Art
 1. بودریار، ژان، مبادلۀ نمادین و مرگ، ترجمۀ عبدالکریم رشیدیان، در: متن‌هایی برگزیده از مدرنیسم تا پست مدرنیسم، ویراستاری لارنس کهون، نی، تهران، 1382.
 2. بُکولا، ساندرو، هنر مدرنیسم، ترجمۀ رویین پاکباز و دیگران، تهران، فرهنگ معاصر، 1387.
 3. پی یر، خوزه، پاپ آرت، ترجمۀ میترا رستمی‌پور، تهران، فرایند، 1379.
 4. فریلند سینیتا ، اما آیا این هنر است؟، ترجمۀ کامران سپهران، مرکز، 1383.
 5. کرم پور، مهسا، در یادداشت مترجم بر مقاله: زیبایی شناختی کردن زندگی روزمره از مایک فدرستون، ارغنون شماره 19، فرهنگ و زندگی روزمره 1، 1384.
 6. Baudrillard, Jean, The Consumer Society: Myths and Structures, Paris: Gallimard, 1998.
 7. ______, The System of Objects, London: Verso, 1996.
 8. ______, For a Critique of the Political Economy of the Sign, St Louis, MO: Telos Press. 1981.
 9. ______, Aesthetic Illusion and Virtual Reality,” in Jean Baudrillard, Art and Artefact, ed. Nicholas Zurbrugg, London; Thousand Oaks; New Delhi: Sage Publications, 1997.
 10. ______, “Transpolitics, Transexuality, Transaesthetics,” in Jean Baudrillard:
 11. ______, The Disappearance of Art and Politics, ed. William Stearns and William Chaloupka, New York: St. Martin’s Press, 1992.
 12. ______, The Conspiracy of Art, New York and Los Angeles: Semiotext(e), 2005.
 13. Toffoletti, kim, Baudrillard Reframed, London, Wiley Online Library, 2011.