ظهور زیبایی و هیأت هنری در پرتو انوار اشراقی فلسفه سهروردی

محمد رحیمیان شیرمرد؛ عباس ذهبی

دوره 11، شماره 1 ، شهریور 1397، ، صفحه 167-186

چکیده
  شأن وجودشناختی و حیث  معرفتی زیبایی به مثابه یک مفهوم و امر زیبا به عنوان وجه تحققی آن، زمینه های تأملات فلسفی در این باب را فراهم آورده است. از تبیین سقراطی تا صورتبندی های قرن هیجدهمی در قبال زیبایی، با وجود رهیافت ها و تفاوت رویکردها، زمینه های فلسفی برای نظریه پردازی در مورد هنر همچون متعلق شناخت پدید آمده است. در این میان فلسفی ...  بیشتر

جایگاه «حُسن و زیبایی» در منطق پرواز سهروردی

رضا مدنی دورباش؛ فاطمه اکبری

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1394، ، صفحه 231-254

چکیده
  دانش زیبایی‌شناسی و هم‌چنین فلسفۀ هنـر، هرچند مولود عصر جدید و بـرآمـده از رویـکردِ جدیـد بـه عـلم و حقیقت‌انـد، امـا پرسش از «امرِ زیبـا» و «هنـر»، پرسش‌هایی هستند که از دیربـاز اندیشۀ آدمی را به‌خـود مشغـول داشته‌اند. شیخ‌ شهاب‌الدین سهروردی ملقّب به «شیخ اشراق» از حکمای بزرگ ایرانی - اسلامی در قرن 6 هجری قمری، مبـاحث مربوط ...  بیشتر