ایده‌آلیسم استعلایی کانت، برمبنای تفسیر هنری آلیسون

مهدی احمدی؛ حسین غفاری

دوره 12، شماره 1 ، مرداد 1398، ، صفحه 33-58

چکیده
  در این مقاله تلاش خواهد شد با مرور جریان‌های اصلی منتقد کانت، تصویری روشن از محورهای این انتقادات مطرح شده و سیر تحول آنها تا طرح تفکیک میان «ایده‌آلیسم استعلایی» و «تئوری استعلایی تجربه» پی گرفته شود. در ادامه بازآرایی و بازخوانی هنری آلیسون از ایده‌آلیسم استعلایی را بر مبنای کتاب او با عنوان «ایده‌آلیسم استعلایی ...  بیشتر

استعاره‌های مفهومی علیت در دیدگاه لیکاف

وحید خادم زاده؛ محمد سعیدی مهر

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1393

چکیده
  استعاره در دیدگاه سنتی نوعی آرایه­ی ادبی محسوب می­شود. توصیه ارسطو و حکمای مسلمان این است که  کاربرد استعاره باید منحصر در متون ادبی باقی بماند. لیکاف با نقد این دیدگاه بیان می­دارد که استعاره بخش جدایی ناپذیری از فرایند تفکر در انسان است. اندیشه استعاری امری اجتناب ناپذیر، فراگیر و معمولا ناآگاهانه است. استعاره مفهومی در واقع یک ...  بیشتر

وساطت علیت به معنای یونانی در درک هایدگر از تکنولوژی

سید محمد مهدی موسوی مهر

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1392

چکیده
  هایدگر برای دست‌یابی به ذات تکنولوژی می‌کوشد تا از مفهوم شایع تکنیک عبور کند و به برداشتی نو دست یابد. در این مقاله تبیین شده است که این کار از طریق احیاء مفهوم یونانی علیت صورت می‌گیرد. برای این منظور او با طرحی ابتکاری، مفهوم ابزار را در کنار مفهوم علیت قرار می‌دهد و مدعی است که از این طریق ذات تکنیک قابل دست‌یابی است. تفسیر علیت ...  بیشتر