نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه فلسفه تهران، ایران.

2 گروه فلسفه‌ی علم، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 گروه فلسفه، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

زیبایی‌شناسی‌تکاملی از منظری طبیعت‌باورانه در پی تبیینی تکاملی از هنر و زیبایی است. استیون دیویس در زمره‌ی شاخص‌ترین فیلسوفانی است که در این عرصه فعالیت می‌کند. وی به ویژه در کتابِ گونه هنرور، در مقامِ یک فیلسوفِ نقاد، نظریه‌های متنوعی را که در برنامه‌ی پژوهشی زیبایی‌شناسی تکاملی ارائه شده است معرفی و نقد می‌کند. اما درنهایت هیچکدام از تبیین‌های تکاملی موجود از هنر را قانع کننده نمی‌یابد و در عین حال بر این رأی است که هنر و زیبایی محصول فرایند تکاملِ زیستی هستند. نتیجه‌آنکه وی باور دارد موضعی شک‌گرایانه دراین‌باره موضعی موجه است. در انتهای مقاله نشان داده خواهد شد که برخلاف نظر دیویس، اتخاذ موضع تکثرگرایانه، هم با نقدهای او همخوان است و هم ضرورت اتخاذ موضع شک‌گرایانه را برطرف می‌کند.  

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Stephen Davies on Evolutionary Aesthetics

نویسندگان [English]

  • Ali Vakili baladezaei 1
  • Hadi Samadi 2
  • Malek Hosseini 3

1 Department of Philosophy, Science and Research branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Department of Philosophy of Science, Science and Research branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

3 Department of Philosophy, Science and Research branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Abstract
Evolutionary aesthetics is a naturalistic perspective on the evolutionary explanation of art and beauty. Stephen Davies is one of the most influential figures in this field. He, as a philosopher, especially in his book, The Artful Species, introduces and criticizes the various theories presented in the evolutionary aesthetics research program. But finally, none of them meets his expectation while he is believe that art and beauty are products of the process of biological evolution.
Ultimately he concludes the skepticism is justified in this regard. At the end of the article, it will be shown that, contrary to Davies's view, adopting a pluralistic position is compatible with his critique, and also it eliminates the need for a skeptical position.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evolutionary Aesthetics
  • Natural Selection
  • Art
  • Beauty
  • Adaptation
  • Spandrel
  • Stephen Davies
۱- اسکروتن راجر، زیبایی ، ترجمه فریده فرنودفر و امیرنصری،، تهران: نشرمینوی خرد 1393
۲- پینکر استیون، لوح سپید: انکار مدرن ذات بشر، ترجمه بهزاد سروری و دانیال قارونی، تهران: نشر نگاه معاصر 1393
۳ - کانت امانوئل، نقد قوه حکم، ترجمه عبدالکریم رشیدیان، تهران: نشر نی 1388
۴- کارترایت جان، تکامل و رفتار انسان، ترجمه بهزاد سروری، مشهد: جهاد دانشگاهی 1387
۵- ونزل کریستین هلموت، مسائل و مفاهیم کلیدی زیبایی‌شناسی کانت، ترجمه داوود میرزایی و مانیا نوریان، تهران: حکمت 1395