هنر روشن‌ترین وجه معرفت حق در عرفان ابن عربی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه فلسفه هنر دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

2 استاد گروه فلسفه دانشگاه شهید بهشتی تهران

3 استادیار گروه فلسفه هنر دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

4 استادیار گروه پژوهش هنر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

پژوهش حاضر معطوف به ارائه طریقی در معرفت الله مبتنی بر آراء ابن عربی در باب هنر به شیوه توصیفی- تحلیلی سامان یافته است. مقاله با تشریح جایگاه شناخت، اقسام و مراتب آن، به راه‌های معرفت حق در دیدگاه ابن عربی می‌پردازد. هدف مقاله تبیین راه هنر به مثابه روشن‌ترین راه معرفت و تقرّب به حق است. تحقیق پس از شرح هنر در تلقی ابن عربی، محورهای اصلی معرفت به حق را از طریق معرفت نفس و عالم به مثابه هنر خدا بیان می‌کند. برای تحقّق این امر مؤلفه‌های مؤثر در هنر و هنرمندی در تمدن و عرفان اسلامی نیز مورد التفات قرار گرفته است. سپس نسبت میان هنر و تقرّب به حق در عرفان ابن عربی مورد بررسی و اثبات است. در نهایت با نظر به نسبت مستقیم میزان قرب به حق و شناخت او و همچنین دیدگاه‌ ابن عربی در باب ظهور حق در عرصه هستی با هنر به نظر می‌رسد راه هنر روشن‌ترین نحوه قرب به حق و معرفت الله است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

in Ibn Arabi's Mysticism Art is the Clearest Way for Knowledge of God

نویسندگان [English]

 • niloofar rezazadeh 1
 • Nasrollah hekmat 2
1 آموزش و پرورش شهر تهران
چکیده [English]

This research referred to showing the way in knowledge of God depending on Ibn Arabi's ideas in subject of art. Descriptive – analytic method has used in this research. The research states the place of knowledge, its kinds and levels, ways of knowledge of God in Ibn Arabi's ideas. The aim of research is explaining the way of art as the clearest way in knowledge of God and approach to God. The research after explaining art in Ibn Arabi's idea, expresses main subject of knowledge of God through self- knowledge and world as art of God. For gaining this aim the affected principles at art and being artist in Islamic civilization and mysticism is considered. Then the relationship between art and approach to God being studied and proved in Ibn Arabi's mysticism. Finally with considering the direct relationship between the degree of the approach to God and knowledge of God and also the idea of Ibn Arabi in subject of God's emergence in the world by art, it seems that the way of art is the clearest way to approach to God and knowledge of God.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ibn Arabi
 • art
 • knowledge of God
 • self
 • knowledge
 1. - ابن عربی، محیی الدین، الفتوحات ‌المکّیه، بیروت: دارالصادر (بی تا).
 2. - ابن عربی، محیی الدین، عُقلَه المستوفز، لیدن: بریل 1336.
 3. - ابن عربی، محیی الدین، فصوص‌الحکم، تهران: الزهراء(1370).
 4. - ابن عربی، محیی الدین، تفسیر ابن عربى، بیروت: دار احیاء التراث العربى 1422.
 5. - ابن عربی، محیی الدین، عنقاء مُغرب فى ختم الاولیاء و شمس المغرب، بیروت‏: دار الکتب العلمیه 1426.
 6. - بقلى شیرازى، روزبهان، عبهر العاشقین، تهران: منوچهری 1366.
 7. - پازوکی، شهرام، حکمت هنر و زیبایی در اسلام، تهران: فرهنگستان هنر 1388.
 8. - حافظ شیرازی، خواجه شمس‌الدین محمد، دیوان حافظ، تهران: زوار 1385.
 9. - حکمت، نصرالله، حکمت و هنر در عرفان ابن عربی(عشق، زیبایی و حیرت)، تهران: فرهنگستان هنر 1389.
 10. - رازى دایه، نجم الدین، مرصاد العباد، تهران: [بى نا] 1322.
 11. - ریخته‌گران، محمدرضا، هنر، زیبایی، تفکر (تأملی در مبانی نظری هنر)، تهران: ساقی 1389.
 12. - فرغانى، سعید الدین سعید، مشارق الدرارى (شرح تائیه ابن فارض)، قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى 1379.
 13. - کاشانی، عبدالرزاق، شرح فصوص الحکم، قم: بیدار 1370.
 14. - لاهیجى، عبدالرزاق، دیوان فیاض لاهیجى، تهران: علمى فرهنگى 1369.