نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در پهنه جهان اسلام، در ساحات گوناگون عرفان و علوم باطنی، حکمت و دانش­های عقلی، اخلاق نظری، کلام و معارف عقیدتی، قرآن، فقه و حدیث و علوم نقلی و حتی دانش تاریخ می‌توان از «دیگری» سخن گفت و موضع اندیشمندان مسلمان را در این موضوع در هر حیطه به طور جداگانه به نظاره نشست. آنچه در این مقاله مطرح است، بررسی مسئله «دیگری» در ساحت دیگر شرایع از نظرگاه محیی الدین ابن­عربی است. بدین منظور، پرسش از حقانیت یا عدم حقانیت ادیان به آثار ابن­عربی عرضه گردیده و مبنای فکری او در برابر مسئله دیگر شرایع مورد بررسی قرار گرفته است. پرسشی که هرچند برای خود او به عنوان مسئله مطرح نبوده است اما بررسی آن، رویکرد ابن­عربی را به عنوان یک عارف مسلمان در مواجهه با دیگر شرایع نشان می‌دهد و از جمله فروع دیدگاه او در برابر مقوله عام «دیگری» به شمار می­آید. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Ibn al-Arabi and other Positive Religions on the Occasion of 'Other'

نویسندگان [English]

  • ali asghar mosleh 1
  • hamedeh rastaei 2

1 Professor of Allameh Tabataba'i University

2 PhD student at Allameh Tabataba'i University

چکیده [English]

occultist sciences, wisdom and intellectual knowledge, theoretic ethics, theology, jurisprudence, tradition, traditional sciences, and even the science of history. The opinion of Islamic thinkers in this regard then can be considered separately.
In the present paper, the problem of 'other' in the debate of other positive religions according to Muhyiddin Ibn al-Arabi is concerned. Therefore the question of legitimacy of religions is presented to Ibn al-Arabi's works, and his principles regarding other literal religions will be under debate.
However the question has not been posed to Ibn al-Arabi himself, its consideration will show Ibn al-Arabi's approach in encountering with other positive religions as a Muslim mystic. It may be also one of the branches of the general category of 'other'.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ibn al-arabi- 'other'- positive religions- Muhammadiyan literal religion- abolition
  1. حسن زاده آملی، حسن، شرح فصوص قیصری، جلد اول، قم: بوستان کتاب، 1394.
  2. خوارزمی، حسین، شرح فصوص الحکم، قم: بوستان کتاب، 1379.
  3. قیصری، داود، شرح فصوص الحکم، تهران: شرکت انتشارات علمی فرهنگی، 1375.
  4. کاشانی، عبدالرزاق، شرح فصوص الحکم، قم: بیدار، 1370.
  5. محی الدین‌بن عربی، فتوحات مکیه (اربع مجلدات)، دارالصاد، بیروت، بی‌تا.
  6. ______، فصوص الحکم، دار احیاء الکتب، قاهره، 1946م.