پدیده‌ شناسی علم مدرن

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

چکیده

پدیده‌ شناسی برای دست‌ یابی به بیناسوژگی ابتدا آگاهی را به حوزه‌ ی تعلق اگو تقلیل می‌دهد. اما چنان که خواهیم دید این تقلیل برخلاف تقلیل اولیه‌ی پدیده‌ شناسی، تقلیلی ساختگی و روش‌مند است. بنابراین اگوی دیگر و در نتیجه بیناسوژگی نیز هم‌چون حوزه‌ی تعلق اگو قلمرویی اصیل و اولیه است و هیچ یک از این دو قابل تقلیل به یک‌دیگر نیست. پس شناخت هر یک از این دو قلمرو نیز وظیفه‌ای اصیل به شمار می‌آید. علم مدرن از طریق ریاضیاتی کردن طبیعت و با معرفی اوبژه‌های منطقی ـ‌ ریاضیاتی وظیفه‌ی شناخت بیناسوژگی را بر عهده دارد. اوبژه‌ی منطقی‌ ـ‌ ریاضیاتی، به مثابه افق نامتناهی پدیده‌های شهودی آگاهی، که نمودهای کثیر آن در قلمرو اگولوژیک به شمار می‌آیند، بخشی از معرفت پدیده‌ شناختی است. برخلاف گفته‌های هوسرل، ریاضیاتی کردن طبیعت ما را از فهم اصیل جهان دور نمی‌کند و علم مدرن قادر است گنجینه‌های معرفت ما را افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Phenomenology of Modern Science

چکیده [English]

In order to attain intersubjectivity phenomenology first reduces consciousness to the sphere of ownness. But as we would see this reduction, contrary to the primitive reduction of phenomenology, is an artificial and methodic reduction. So alter ego and then intersubjectivity is, like the sphere of ownness, an original and primitive realm, and these realms could not reduce to each other. So knowing each of them is an original task. Modern science, by mathematization of nature and introducing logico-mathematical objects, undertakes knowledge of intersubjectivity. The logico-mathematical object, as the infinite horizon of intuitive phenomena of consciousness that count as its various appearances in egological realm, is a part of knowledge. Contrary to Husserl's claims, mathematization of nature does not banish us from original understanding of the world, and modern science is able to increase our treasures of knowledge. Contrary to Husserl's claims, mathematization of nature does not banish us from original understanding of the world, and modern science is able to increase our treasures of knowledge

کلیدواژه‌ها [English]

  • phenomenology
  • Science
  • body
  • Sphere of Ownness
  • intersubjectivity
  • Mathematization of Nature