نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

دانشجوی دکتری فلسفه اسلامی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

شناخت انسان از دغدغه‌های ذهنی بشر در طول تاریخ تفکر است. این پژوهش در پی آن است که بفهمد از نظر ابن عربی، سیمای معنوی انسان کامل چگونه سیمایی است و مشخصات انسان کامل چگونه مشخصاتی است، انسان در هستی از چه جایگاهی برخوردار بوده و چگونه تجلی پروردگار بوده و چگونه می‌‌تواند دارای تمامی ‌صفات الاهی باشد. بر اثر این تحقیق و از رهگذر بررسی اندیشه ابن عربی، مشخص شد که انسان کامل، مظهر اسم جامع «الله» بوده و جامع میان حق و خلق است. وی غایت آفرینش عالم و تنها کسی است که به صورت خداوند آفریده شده و می‌تواند خداوند را بشناسد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Anthropology in Ibn Arabi

چکیده [English]

Human cognition preoccupations of humanity throughout the history of thought. This research seeks to understand how he could portray “The Perfect Human” and what characteristics considers for it. We want to know what the place of man in the universe is, how God was manifested, and how it has all the qualities of God. As a result of this research and by analyzing the thoughts of Ibn Arabi, it became clear that “The Perfect Human”, embodies the comprehensive name "Allah" and is a comprehensive and between the Right and the people. He is the purpose of the creation of universe and the only one who has been created like God and can know God

 1. ابن عربی، انشاء الدوائر، لیدن، بی‌نا، بی‌تا.‏
 2. ابن عربی، محیی الدین، فتوحات مکیه، بیروت، تحقیق عثمان یحیی، دار صادر، چاپ دوم، 1405ه ق.
 3. ابن عربی، محیی الدین، فصوص الحکم، انتشارات الزهراء، چاپ دوم، 1370 ه ش.
 4. ابن محمد الترکه، صائن الدین على، تمهید القواعد، تصحیح: سید جلال الدین آشتیانى
 5. آشتیانی، جلال الدین، شرح مقدمه قیصری بر فصوص الحکم، تهران: انتشارات امیر کبیر، 1370.
 6. افلوطین، اثولوجیا، میمر پنجم و میمر دهم، ترجمه: عبدالله بن ناعمه حمصی، بی‌جا، بی‌نا،1314.
 7. توران، امداد، حقیقت محمدیه و عیسی مسیح در اندیشه ابن عربی و اکهارت، تهران: انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب، 1390.
 8. جامى عبدالرحمن، نقد النصوص فی شرح نقش الفصوص، چ2، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى،1370.
 9. جندی، مؤید الدین، شرح فصوص جندى، بی‌جا، بی‌نا، بی‌تا.‏
 10. حسن زاده آملی، حسن، انسان در قرآن، تهران: انتشارات الزهرا، 1374.
 11. عفیفی، ابوالعلا، شرحی بر فصوص الحکم، دارالکتب العربی، بیروت، بی‌تا.
 12. علی امینی نژاد، آشنانی با مجموعه عرفان اسلامی، قم: انتشارات مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) چاپ دوم، 1392.
 13. فارابی، ابو نصر،«آرا اهل مدینه فاضله»، بیروت، دار و مکتبه الهلال، 1995.
 14. فرغانى، سعید الدین سعید، مشارق الدرارى (شرح تائیه ابن فارض)، تعلیق: استاد سید جلال الدین آشتیانى، چ2، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى، 1379.
 15. قبادیانی، ناصر خسرو، «گشایش و رهایش»، لبنان: نشر تاریس، 1999.
 16. قرآن کریم
 17. قونوى، صدرالدین، الفکوک، تصحیح: محمد خواجوى، تهران: انتشارات مولى، 1371.
 18. قیصری، محمد بن داوود، شرح فصوص الحکم، به کوشش جلال الدین آشتیانی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول، 1375 ه ش.
 19. کاشانی، عبد الرزاق، اصطلاحات صوفیة، ترجمه و شرح محمد علی مو دولاری به کوشش گل بابا سعیدی، تهران: حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، 1376.
 20. کاشانی، عبد الرزاق، لطائف الاعلام فی اشارات اهل الالهام، تحقیق وتعلیق مجید هادی زاده، مرکز نشر میراث مکتوب، چاپ اول، تهران 1379.
 21. مجلسی، محمد باقر، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، ج2، بیروت‏: دار إحیاء التراث العربی‏، 1403.‏
 22. یزدان پناه، سید یدالله، مبانی و اصول عرفان نظری، قم: انتشارات مؤسسه پژوهشی و آموزشی امام خمینی (ره)، ج2، 1389.