کلیدواژه‌ها = آگاهی
بررسی تحلیلی تجربۀ عرفانی در روان‌شناسی فرافردیِ استانسیلاو گراف

دوره 13، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 73-93

10.29252/kj.2021.100812

یاسمن سلمانی؛ علی سنایی؛ قربان علمی


تبیین تلقی پدیدارشناسانۀ مرلوپونتی از نقاشی‌های سزان

دوره 4، شماره 2، اسفند 1390

نادر شایگان‌فر؛ پرویز ضیاء شهابی


هگل و تعبیر "جهان وارونه"

دوره 2، شماره 1، شهریور 1388

علی مرادخانی؛ محمدمهدی اردبیلی