زیبایی‌شناسی تکاملی از منظرِاستیون‌ دیویس

علی وکیلی بالادزایی؛ هادی صمدی؛ مالک حسینی

دوره 12، شماره 1 ، مرداد 1398، ، صفحه 283-308

چکیده
  زیبایی‌شناسی‌تکاملی از منظری طبیعت‌باورانه در پی تبیینی تکاملی از هنر و زیبایی است. استیون دیویس در زمره‌ی شاخص‌ترین فیلسوفانی است که در این عرصه فعالیت می‌کند. وی به ویژه در کتابِ گونه هنرور، در مقامِ یک فیلسوفِ نقاد، نظریه‌های متنوعی را که در برنامه‌ی پژوهشی زیبایی‌شناسی تکاملی ارائه شده است معرفی و نقد می‌کند. اما درنهایت ...  بیشتر