ذات در فلسفه ابن‌سینا

mohammad Saeedimehr؛ sakineh karimi

دوره 12، شماره 1 ، مرداد 1398، ، صفحه 179-212

چکیده
  با تأمل در آثار ابن­سینا مشخص می­شود ابن­سینا ذات را در حوزه ذات نوعی در دو معنای ماهیت و طبیعت و در حوزه ذات فردی به­ویژه، درباره واجب تعالی در معنای وجود به­کار ­گرفته است. در این میان، معنای دوم (طبیعت) که حاصل پژوهش او در شناخت اشیاء است، بر معنای اول (ماهیت) ابتناء دارد. بر اساس همین معنای از ذات، وی در فرآیند آزمایش فکری ...  بیشتر

شاخصه‌های نوع طبیعی و ارتباط آن با ذات

سکینه کریمی؛ امیر احسان کرباسی زاده

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1393

چکیده
  مسأله انواع طبیعی در زمره مسائل پیچیده و عمیق فلسفی است، که از یک سو با مسأله افراد و از سوی دیگر با مسأله «ذات» گره خورده است. در این مسأله، نام­گرایان با اصیل دانستن افراد و برشمردن ویژگی­های مشترک میان آنها، هرگونه هویت هستی­شناختی برای انواع را نفی می­کنند. در مقابل، واقع­گرایان به وجود انواع طبیعی با الزامات خاصّی باور دارند و ...  بیشتر