جایگاه سبک مدیتیشن در نگارش تأملات دکارت

سید مصطفی شهرآیینی؛ مریم غازی

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1394، ، صفحه 185-202

چکیده
  «مناظره» سنت غالب و رایج در نگارش آثار فلسفی از سده‌های میانه تا روزگار دکارت بود و دکارت با به‌کارگیری ‌»مدیتیشن» در نگارش تأملات، سبکی بدیع در فلسفه‌ورزی عرضه داشت. این سبک که نخستین ‌بار مارکوس اورلیوس رواقی آن را به‌کار بسته بود، در اصل، ویژة‌ متون دینی‌ ـ ‌اخلاقی بوده و از آن برای ایجاد حالت توبه نسبت به گذشته و در مرحلة بعد،‌ ...  بیشتر

مسأله زیست‌جهان در پدیده‌شناسی هوسرل

لیلا سیاوشی

دوره 6، شماره 2 ، اسفند 1392

چکیده
  به باور هوسرل تحت تأثیر علم گالیله‌ای، جهان عینیِ علم که در اندیشه انسان غربی جدید به عنوان واقعیت قلمداد می‌شود، جانشین زیست‌جهان یعنی جهان تجربه مشترک شده است. هوسرل از یک سو در مخالفت با نظر عینی بر جهان تأکید می‌کند که زیست‌جهان «بنیاد ِمعنی» تفکر علمی و حوزه بداهت‌های اولیه است. از سوی دیگر به نظر او نتایج علمی برای زیست‌جهان ...  بیشتر

معرفت شهودی و عقلانی در حکمت اشراقی سهروردی

محمدتقی جان‌محمدی

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1390

چکیده
  «حکمت» اصیل نزد سهروردی آن است که بر دریافت‌های شهودی و ذوقی مبتنی باشد. ولی دریافت‌های شهودی، دفعی، بسیط، بیان‌ناپذیر و غیرگزاره‌ای‌اند، حال آنکه مخاطب حکمت اشراق با نظامی فلسفی مواجه است که از تألیف مفاهیم و گزاره‌ها پدید آمده است و دو ویژگی مهم آن تدریجی‌الحصول و تفصیلی بودن است. با این اوصاف چگونه ممکن است معرفتی که فی‌نفسه ...  بیشتر

ناسازگاری در فلسفۀ نقادی کانت

مهدی طاهریان

دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1390

چکیده
  در فلسفۀ نقادی کانت ناسازگاری‌هایی وجود دارد که در این مقاله مورد بررسی قرار می‌گیرد. به نظر می‌رسد که ریشۀ اصلی این ناسازگاری‌ها، نوعی ناسازگاری ساختاری و منطقی در این فلسفه وجود دارد مبنی بر اینکه کانت از طرفی فقط به شهود حسی معتقد است و از طرف دیگر به امر استعلائی یا پیشینی عقیده دارد. امر استعلایی نیز به‌طور غیر مستقیم، بازگشت ...  بیشتر