به کار گیری اندیشۀ ساختارزدایی در معماری با نگاهی به آثار برنارد چومی

مصطفی حسین زاده

دوره 9، شماره 1 ، شهریور 1395، ، صفحه 59-82

چکیده
  مکتب ساختارزدایی برای اولین بار در دهه‌های 60 و 70 توسط ژاک دریدا، فیلسوف فرانسوی، در عرصۀ فلسفه و ادبیات مطرح شد. این مکتب یکی از شاخه‌های مهم فلسفه پست مدرن محسوب می‌شود و نقدی به بینش ساختارگرایی و همچنین تفکر مدرن است. روش ساختارگرایی، کشف و استخراج ساختارهای کلی موجود در پدیده‌ها و سپس تجزیه و تحلیل ساختارها با استفاده از بررسی ...  بیشتر