چرا برخی پیشنهادها هنوز نتوانسته‌اند مثال‌های نقض گتیه(وار) را برطرف کنند؟

مهدی سلیمانی خورموجی؛ علی فتح طاهری؛ سید مسعود سیف

دوره 14، شماره 1 ، شهریور 1400، ، صفحه 149-176

چکیده
   بسیاری از معرفت‌شناسان اذعان دارند که اهمیت مثال‌های نقض گتیه در آشکارسازی معضلی است که هنگام تحلیل مفهومی معرفت با آن مواجه می‌شویم. آنان معتقدند ریشه این ‌معضل به نحوۀ ارزیابی‌مان از شهودهای متعارفی برمی‌گردد که برای تحلیل مفهومی به‌کار می‌آیند. در این ‌مقاله، به واکاوی شهودهای متعارفی می‌پردازیم که، بیش از طبیعت معرفت، ...  بیشتر

نقدی بر مبانی نظریۀ کنش ارتباطی در اندیشۀ یورگن هابرماس

مرتضی نوری

دوره 13، شماره 2 ، اسفند 1399، ، صفحه 245-265

چکیده
  یورگن هابرماس، به‌عنوان شناخته‌شده‌ترین هوادار آرمان‌های روشنگری در عصر حاضر، دفاع از این آرمان‌ها، به ویژه آرمان رهایی از سلطه و سرکوب، را در گرو درانداختنِ نظریه‌ای می‌داند که مقید به زمینه‌های بومی و محلی نباشد و بتواند نوعی اخلاقِ گفتمانی را بر پایۀ بنیان‌هایی جهان‌شمول توجیه کند. او برای طرح چنین نظریه‌ای عمدتاً به مفاهیم ...  بیشتر

نظریۀ شناخت در علوم عقلی اسلامی

حسین واله

دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1390

چکیده
  فیلسوفان، متکلمان، منطقیان و اصولیان مسلمان شناخت را باور صادق جزمی ثابت تعریف کرد‌ه‌اند، ظنون را ملحق به جهل دانسته و قلمرو شناخت یقینی را حقایق ضروری و شناخت غیر یقینی را حقایق امکانی بحساب آورده‌اند. بر اساس تعاریف و اصول موضوعۀ آنان، می‌توان بدست آورد که معیار شناخت این است که باور از منشأ مناسب پدید آمده باشد. بر همین اساس، ...  بیشتر