مشکل دیو پلید جدید علیه درون‌گرایان

محمدعلی پودینه

دوره 14، شماره 2 ، بهمن 1400، ، صفحه 33-52

چکیده
  معرفت‌شناسان در نظریات مختلف توجیه می‌کوشند تا به شهود برآمده از مشکل دیو پلید جدید احترام بگذارند. از مهمترین مشکلاتِ پیشِ‌روی نظریاتِ برون‌گرا  در توجیه، تعارضِ این نظریات با شهود برآمده از مشکل دیو پلید جدید است. اخیراً مون با ذکر استدلالی سعی نموده است تا این مشکل را علیه درون‌گرایان میانه‌رو طرح کند. اگر استدلالِ‌ مون ...  بیشتر