ابرانسان، بازگشت‌ جاودان همان و تکنیک

رضا رنجبر؛ اصغر واعظی

دوره 14، شماره 1 ، شهریور 1400، ، صفحه 67-91

چکیده
   ابرانسان مشهورترین اندیشۀ نیچه است و شهرت آن محدود به فلسفه نیست. بااین‌حال و درست به همین‌ دلیل، برداشت از ابرانسان در بیشتر موارد برداشتی نادرست است. این برداشت‌های نادرست تنها به فرهنگ عمومی محدود نمی‌شود و تاحدی از دشواری و پیچیدگی طرح خود این اندیشه ناشی شده است. در این مقاله با پیگیری نوشته‌های نیچه –هماهنگ با خوانش ...  بیشتر