نقش نبوغ در عینیت یافتن امر مطلق در فلسفۀ هنر شلینگ

رکسانا ریاحی؛ علی مرادخانی

دوره 14، شماره 1 ، شهریور 1400، ، صفحه 93-110

چکیده
  هنر با متجسم‌ساختن صورت‌های ذهنی، تفکرِ آگاهانۀ ما را با طبیعتِ ناآگاه هماهنگ می‌کند. شلینگ شهود هنری را شهود عقلی عینیت‌یافته می‌داند، آنچه فلسفه تنها می‌تواند در قالب امر مثالی شهود کند، هنر به‌صورت امر واقع خلق می‌کند، لذا هنر ارغنون سرمدی فلسفه است. آفرینش هنری که با فعالیت آگاهانه و آزادانه آغاز می‌شود، به‌واسطۀ نبوغ، ...  بیشتر