واژه و وجود: معناشناسی واژۀ نبی از رهگذرِ وجودشناسیِ عرفانیِ ابن‌عربی

علیرضا فاضلی؛ سید مصطفی موسوی اعظم؛ محمد علی عباسی

دوره 13، شماره 2 ، اسفند 1399، ، صفحه 131-151

چکیده
  یکی از مسائل اختلافی میان عالمان سنت اسلامی در حوزۀ تفسیر قرآن، که از دیرباز تاکنون همواره محل نزاع بوده، اختلاف در ریشۀ واژۀ «نبی» است. برخی این واژه را برآمده از «نبأ» به معنای خبر می‌دانند و برخی از «نبو» به معنی بلندی و رفعت. ابن‌عربی هر دو ریشه را در مادۀ نبی پذیرفته است و طبق نظریۀ او «نبی مهموز» فرع و متولد ...  بیشتر

بررسی بصر محوریِ ملاصدرا در مسئله وجود ذهنی

علیرضا فاضلی؛ سید مصطفی موسوی اعظم؛ سعید ظفرآبادی

دوره 11، شماره 2 ، اسفند 1397، ، صفحه 225-246

چکیده
  برخی از تاریخ نگاران فلسفه، تفکر یونانی را  یک شناختِ بصر محور می دانند. از آنجا که یکی از اضلاع هندسه معرفتی فلسفه اسلامی تفکر یونانی است نگارندگان این پرسش را روبه روی خویش یافتند که آیا شناختِ بصر محور را می توان در جریان تفکر فیلسوفان اسلامی رصد نمود؟ بسیاری از واژگان مستعمل در منطق و فلسفه همانند تصور، صورت، وجود عینی، ظهور، ...  بیشتر