خاستگاه ادبیات و مسئله ی تناهی از منظر موریس بلانشو

نوید افشارزاده؛ امیر نصری

دوره 11، شماره 2 ، اسفند 1397، ، صفحه 263-287

چکیده
  موریس بلانشو، فیلسوف و ادیب فرانسوی، علی­رغم آن­که در زمانه خود شخصیتی کمتر شناخته شده به شمار می­رفت، اما آثارش از نیمه دوم قرن بیستم تا به امروز مورد توجه فلاسفه و منتقدان ادبی واقع شده است. آنچه نوشته­های بلانشو را متمایز می­سازد، رویکرد قطعه­­وار او در قبال فلسفه و ادبیات است که بیش از آنکه به تدوین نظریه­های فلسفی ...  بیشتر