بررسی نقش کردارهای تقسیم‌گر در شکل‌گیری سوژه منقاد در عصر مدرن از نظر فوکو

اصغر واعظی؛ عاطفه صاحب قدم

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1393

چکیده
  فوکو بر این باور است که انسان غربی در عصر مدرن تبدیل به سوژه منقاد شده ‌است. وی برای یافتن سازوکارهای شکل‌گیری این سوژه منقاد به سراغ سه شیوه ابژه‌سازی می‌رود. بر طبق تحلیل فوکو، انسان‌ها از طریق سه شیوه ابژه‌سازی، تبدیل به سوژه منقاد می‌شوند. آنچه ما در این مقاله به آن می‌پردازیم، تنها دومین شیوه ابژه‌سازی انسان است که مربوط به ...  بیشتر