زمینه های پیشازبانیِ شکل گیری سوژه در اندیشه کریستوا

مرضیه دارابی؛ مجید اکبری

دوره 11، شماره 1 ، شهریور 1397، ، صفحه 107-126

چکیده
   نظریه سوژه ی سیال کریستوا را میتوان تلفیقی از دو حوزه روانکاوی و زبانشناسی در نظر گرفت. نوشته های اولیه کریستوا بر تحلیل های لاکان از مرحله آینه‌ای و عقده ادیپ مبتنی است. این دو مرحله شرایط لازم را برای شکل‌گیری آنچه وی بعدها «سوژه در فرآیند» می‌داند فراهم می‌آورد. اما برخلاف لاکان، کریستوا جنبه‌های اجتماعی و تاریخی سوبژکتیویته ...  بیشتر