ابطال پذیری پوپرمبنای نظری هوش مصنوعی

سید احمد حسینی؛ مهدی هاشم زاده

دوره 10، شماره 2 ، اسفند 1396، ، صفحه 133-158

چکیده
  امروزه ابطال­پذیری یکی از معیار­های علمی بودن گزاره­ها  محسوب می­شود که کارل پوپر فیلسوف قرن بیستم برای اولین بار آن را در مقابل روش استقراء مطرح ساخت. ابطال­پذیری دارای روش و فرآیند خاصی است که براساس آن گزاره­ای علمی است که قابل ابطال باشد و نظریات جدید با ابطال نظریات قبلی جایگزین آن­ها می­شوند. هوش مصنوعی و ماشین­های یادگیرنده ...  بیشتر