بررسی سبکِ قطعه‌نویسی فلسفی موریس بلانشو در سایه‌ی نگاهِ دوگانه به مرگ

کیوان طهماسبیان

دوره 9، شماره 2 ، اسفند 1395، ، صفحه 155-173

چکیده
  با وجودِ تأثیر‌گذاری بسیار بر نظریه‌ی ادبی معاصر، نوشتارِ موریس بلانشو (2003-1907) اغلب به لحاظِ فرمی موردِ توجّه قرار نگرفته‌اند. به رغمِ ظاهرِ مبهم و نا‌منسجمِ تکّه‌نویسی‌های وی، بخصوص در کارهای آخرش، این نوشتار طرزی ممتاز از در‌هم‌آمیختگی نظریه و ادبیات به اجرا می‌گذارند که حاصلِ تفکّر در زبان است وقتی به حدّ بازنمایی خود رسیده ...  بیشتر