نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
محمدرضا ابوالقاسمی دانشگاه تهران
سید محمدحسن آیت الله زاده شیرازی استادیار رشتۀ فلسفه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی
حسن احمدی زاده
مهدی اخوان هیئت علمی
ایرج آذرفزا فلسفۀ یونان
دکتر محمدجواد اسماعیلی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
محمد اصغری دانشگاه تبریز
بهنام اکبری
محسن اکبری دانشگاه شهید بهشتی
موسی اکرمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
محمد ایلخانی دانشگاه شهید بهشتی
جواد امین خندقی استادیار موسسه آموزش عالی فردوس
سعید انواری دانشیار فلسفه و کلام دانشگاه علامه طباطبایی
امید آهنچی دانشگاه صنعتی شریف
مریم بختیاریان گروه فلسفه هنر، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
زهرا بیرشک دانشگاه آزاد برلین
دانیال بسنج دانشگاه شهیدبهشتی، گروه فلسفه
علی بندرریگی‌زاده دانشگاه شیراز
فاطمه بنویدی استادیار فرهنگشتان هنر جمهوری اسلامی ایران
زکریا بهارنژاد فلسفۀ اسلامی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
عبدالحسن پیروز دانشگاه علامه طباطبایی
سروناز تربتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
طالب جابری
محمدجعفر جامه بزرگی موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
امیدرضا جانباز استادیار گروه فلسفه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه یاسوج
محمدتقی جان محمدی دانشگاه شهید بهشتی
ارش جمشیدپور دانشگاه شهید بهشتی
علی حاتمیان دانشگاه علامه طباطبایی
محمدهادی حاجی بیگلو گروه فلسفه دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی تهران
مهدی حامدی مربی و عضو هیأت علمی دانشگاه هنر اصفهان، گروه نقاشی
دکتر مسعود حسینی دانشگاه تهران
خدیجه حسن بیگ زاده دانش آموخته دکترا فلسفه علم، دانشگاه شریف
نصراله حکمت دانشگاه تهران
وحید خادم زاده دانشگاه تربیت مدرس
مهدی خبازی کناری فلسفۀ معاصر دانشگاه مازندران
ایمان خدافرد
محمد خلج دانشگاه شهید بهشتی تهران
عارف دانیالی دانشگاه شهید بهشتی
محسن داوطلب دانشگاه شهید بهشتی
سید عباس ذهبی استادیار دانشکده الهیات و فلسفه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
حامده راستایی دانشگاه علامه طباطبایی
احمد رجبی گروه فلسفه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، تهران، ایران
محمد رحیمیان شیرمرد دانشجوی دکتری
عبدالکریم رشیدیان
ابوالفضل رضائی دانشگاه شهید بهشتی
محمد رعایت جهرمی استادیار گروه فلسفه دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
روح‌اله رمضانی دانشگاه شهید بهشتی
رضا رنجبر دانشگاه شهید بهشتی
علی زارعی دانشگاه اصفهان
سیدمسعود زمانی گروه فلسفه غرب، مؤسسة پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
محمدزمان زمانی جمشیدی PhD. Doctorate
سید محمد مهدی ساعتچی دانشگاه شهید بهشتی
امیرحسین ساکت عضو مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی
لیلا سیاوشی دانشگاه شهید بهشتی
سیدعلی سیدی فرد فلسفۀ تحلیلی دانشگاه شهید بهشتی
نیکو سرخوش دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
اسماعیل سعادتی خمسه دانشگاه محقق اردبیلی
حسن سعیدی فلسفۀ اسلامی گروه حکمت و کلام دانشکدۀ ادیان و عرفان دانشگاه شهید بهشتی
میثم سفید خوش دانشگاه شهید بهشتی
مهدی سلیمانی خورموجی استاد مدعو گروه فلسفه و حکمت اسلامی در دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین
علی سنایی استادیار دانشگاه سمنان- گروه ادیان و عرفان
نادر شایگان فر فلسفۀ معاصر دانشیار گروه پژوهش هنر. دانشکده پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی. دانشگاه هنر اصفهان. ایران
محمدامین شاهجوئی دانشگاه شهید بهشتی
دکتر امید شعبانی
محمد شفیعی دانشگاه شهید بهشتی
ایمان شفیع بیک دانشگاه شهید بهشتی
محسن شهیدیان
مصطفی شهرآیینی دانشگاه تبریز
علیرضا صیادمنصور * دانشجوی دکتری فلسفه(محض)، گروه فلسفه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران. * پژوهشگر مقیم، گروه مطالعات نظری، مرکز تحقیقات زن و خانواده
سعید صباغی پور دانشجوی دکتری علوم اعصاب شناختی، آزمایشگاه علوم اعصاب شناختی دانشگاه تبریز
ابوالفضل صبرآمیز دانشجوی دکتری فلسفه دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان
عبداله صلواتی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
محمود صوفیانی استادیار گروه فلسفه دانشگاه تبریز
احمد عبادی اصفهان
حسن عباسی حسین آبادی دانشیار دانشگاه پیام نور
دکترسید نعمت الله عبدالرحیم زاده
سعید عدالت جو دانشگاه اصفهان
حسن عرب فلسفۀ تحلیلی دانش‌آموخته‌ی دکتری - دانشکده ادبیات و علوم انسانی
احمد عسگری دانشگاه شهید بهشتی
احمد علی اکبر مسگری گروه فلسفه، دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
رضا علی پور دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان
غلامحسین عمادزاده دانشگاه شهید بهشتی
علیرضا فاضلی دانشگاه یاسوج
حسن فتح‌زاده دانشگاه زنجان
رائد فرید زاده دانشگاه شهید بهشتی
فرزاد فرشید گروه فلسفه- دانشکده ادبیات-دانشگاه شهید بهشتی
اسدالله فلاحی
محمدباقر قمی دکتری فلسفه دانشگاه تهران
مهدی قنبری دانشگاه شهید بهشتی
محسن کرمی فلسفۀ تحلیلی استادیار دانشگاه صدا و سیما
سید مجید کمالی دانشجوی دکتری دانشگاه اصفهان
نوید گرگین پاوه دانشگاه شهید بهشتی
حمید محبوبی آرانی عضو هیأت علمی گروه فلسفه دانشگاه تربیت مدرس
علیرضا محقق گروه فلسفه‌ی دانشگاه شهید بهشتی
مهدی محمدی دانشگاه بهشتی
بهروز محمدی منفرد استادیار دانشکاه تهران
علی محمدولی
دکتر علی مرادخانی دانشگاه آزاد اسلامی تهران
نیره میرموسی
حسین مصباحیان عضو هیات علمی گروه فلسفه دانشگاه تهران
نواب مقربی
علی ملک محمدی دانش آموخته ی مقطع دکتری فلسفه ی قدیم و قرون وسطی ـ دانشگاه شهید بهشتی
معصومه موسوی
سید مصطفی موسوی اعظم دانشگاه یاسوج
حسین نیازبخش
مرتضی نوری فلسفۀ معاصر استادیار گروه فلسفه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی ، تهران، ایران
امید نوریان
ایمان همتی مدرس مدعو
میثم واحدی فلسفۀ تحلیلی گروه فلسفۀ دانشگاه شهید بهشتی
اصغر واعظی دانشگاه شهید بهشتی
حسین واله دانشگاه شهید بهشتی
علی یوسفی فلسفۀ تحلیلی
سیدرضا وسمه گر
علی وکیلی بالادزایی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه فلسفه تهران، ایران.