ردیف

نام داور

رشته تخصصی

وابستگی سازمانی

Publons

1

سید محمدحسن آیت الله زاده شیرازی

 

استادیار رشتۀ فلسفه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی

JJE-7554-2023

2

دکتر محمدجواد اسماعیلی

 

عضو هیئت علمی مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران

 

3

بهنام اکبری

 

دانشجوی دکتری گروه فلسفۀ دانشگاه شهید بهشتی

 

4

زکریا بهارنژاد

فلسفۀ اسلامی

عضو هیئت علمی دانشکدۀ ادیان دانشگاه شهید بهشتی

 

5

محمدجعفر جامه بزرگی

 

عضو هیئت علمی مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران

JNE-6680-2023

6

امیدرضا جانباز

فلسفه جدید و معاصر

عضو هیئت علمی دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه یاسوج

HTS-5993-2023

7

آرش جمشیدپور

 

دانش‌آموختۀ دکتری فلسفه از دانشگاه شهید بهشتی

 

8

محمدهادی حاجی بیگلو

 

دانش‌آموختۀ دکتری فلسفه از دانشگاه شهید بهشتی

 

9

دکتر مسعود حسینی

 

دانش‌آموختۀ دکتری فلسفه از دانشگاه تهران

JMC-5248-2023

10

ایمان خدافرد

 

دانشجوی دکتری فلسفۀ دانشگاه اصفهان

JMC-5029-2023

11

محمد خلج

 

دانش‌آموختۀ دکتری فلسفه از دانشگاه شهید بهشتی

 

12

رضا رنجبر

 

دانش‌آموختۀ دکتری فلسفه از دانشگاه شهید بهشتی

JMP-6703-2023

13

محمدزمان زمانی جمشیدی

 

دانش‌آموختۀ دکتری فلسفه از دانشگاه شهید بهشتی

 

14

امیرحسین ساکت

 

عضو هیئت علمی گروه فلسفۀ دانشگاه شهید بهشتی

JGM-4747-2023

15

محمد شفیعی

 

دانش‌آموختۀ دکتری فلسفه از دانشگاه شهید بهشتی

JHS-7581-2023

16

احمد عسگری

 

عضو هیئت علمی گروه فلسفۀ دانشگاه شهید بهشتی

 

17

فرزاد فرشید

 

دانش‌آموختۀ دکتری فلسفه از دانشگاه شهید بهشتی

JHT-1469-2023

18

نیره میرموسی

 

عضو هیئت علمی گروه فلسفۀ دانشگاه شهید بهشتی

JID-8260-2023

19

حسین نیازبخش

 

دانشجوی دکتری فلسفۀ دانشگاه شهید بهشتی

 

20

امید نوریان

 

دانشجوی دکتری فلسفۀ علم دانشگاه شریف

 

21

مرتضی نوری

فلسفۀ معاصر

عضو هیئت علمی گروه فلسفۀ دانشگاه شهید بهشتی

JJG-2018-2023

22

اصغر واعظی

 

عضو هیئت علمی گروه فلسفۀ دانشگاه شهید بهشتی

JHS-4142-2023

23

حسین واله

 

عضو هیئت علمی گروه فلسفۀ دانشگاه شهید بهشتی 

JJG-2273-2023

24

علی یوسفی

فلسفۀ تحلیلی

عضو هیئت علمی گروه فلسفۀ دانشگاه شهید بهشتی 

JKI-9051-2023

25

محمدرضا ابوالقاسمی

 

دانشگاه تهران

 

26

حسن احمدی زاده

 

 

 

27

مهدی اخوان

 

هیئت علمی

 

28

ایرج آذرفزا

فلسفۀ یونان

 

 

29

محمد اصغری

 

دانشگاه تبریز

 

30

محسن اکبری

 

دانشگاه شهید بهشتی

 

31

موسی اکرمی

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

 

32

محمد ایلخانی

 

دانشگاه شهید بهشتی

 

33

جواد امین خندقی

 

استادیار موسسه آموزش عالی فردوس

 

34

سعید انواری

 

دانشیار فلسفه و کلام دانشگاه علامه طباطبایی

 

35

امید آهنچی

 

دانشگاه صنعتی شریف

 

36

مریم بختیاریان

 

گروه فلسفه هنر، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

 

37

زهرا بیرشک

 

دانشگاه آزاد برلین

 

38

دانیال بسنج

 

دانشگاه شهیدبهشتی، گروه فلسفه

 

39

علی بندرریگی‌زاده

 

دانشگاه شیراز

 

40

فاطمه بنویدی

 

استادیار فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران

 

41

عبدالحسن پیروز

 

دانشگاه علامه طباطبایی

 

42

سروناز تربتی

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

 

43

طالب جابری

 

 

 

44

محمدتقی جان محمدی

 

دانشگاه شهید بهشتی

 

45

علی حاتمیان

 

دانشگاه علامه طباطبایی

 

46

مهدی حامدی

 

مربی و عضو هیأت علمی دانشگاه هنر اصفهان، گروه نقاشی

 

47

خدیجه حسن بیگ زاده

 

دانش آموخته دکترا فلسفه علم، دانشگاه شریف

 

48

نصراله حکمت

 

دانشگاه تهران

 

49

وحید خادم زاده

 

دانشگاه تربیت مدرس

 

50

مهدی خبازی کناری

فلسفۀ معاصر

دانشگاه مازندران

 

51

عارف دانیالی

 

دانشگاه شهید بهشتی

 

52

محسن داوطلب

 

دانشگاه شهید بهشتی

 

53

سید عباس ذهبی

 

استادیار دانشکده الهیات و فلسفه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

 

54

حامده راستایی

 

دانشگاه علامه طباطبایی

 

55

احمد رجبی

 

گروه فلسفه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، تهران، ایران

 

56

محمد رحیمیان شیرمرد

 

دانشجوی دکتری

 

57

عبدالکریم رشیدیان

 

 

 

58

ابوالفضل رضائی

 

دانشگاه شهید بهشتی

 

59

محمد رعایت جهرمی

 

استادیار گروه فلسفه دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

 

60

روح‌اله رمضانی

 

دانشگاه شهید بهشتی

 

61

علی زارعی

 

دانشگاه اصفهان

 

62

سیدمسعود زمانی

 

گروه فلسفه غرب، مؤسسة پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

 

63

سید محمد مهدی ساعتچی

 

دانشگاه شهید بهشتی

 

64

لیلا سیاوشی

 

دانشگاه شهید بهشتی

 

65

سیدعلی سیدی فرد

فلسفۀ تحلیلی

دانشگاه شهید بهشتی

 

66

نیکو سرخوش

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

 

67

اسماعیل سعادتی خمسه

 

دانشگاه محقق اردبیلی

 

68

حسن سعیدی

فلسفۀ اسلامی

گروه حکمت و کلام دانشکدۀ ادیان و عرفان دانشگاه شهید بهشتی

 

69

میثم سفید خوش

 

دانشگاه شهید بهشتی

 

70

مهدی سلیمانی خورموجی

 

استاد مدعو گروه فلسفه و حکمت اسلامی در دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین

 

71

علی سنایی

 

استادیار دانشگاه سمنان- گروه ادیان و عرفان

 

72

نادر شایگان فر

فلسفۀ معاصر

دانشیار گروه پژوهش هنر. دانشکده پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی. دانشگاه هنر اصفهان. ایران

 

73

محمدامین شاهجوئی

 

دانشگاه شهید بهشتی

 

74

دکتر امید شعبانی

 

 

 

75

ایمان شفیع بیک

 

دانشگاه شهید بهشتی

 

76

محسن شهیدیان

 

 

 

77

مصطفی شهرآیینی

 

دانشگاه تبریز

 

78

علیرضا صیادمنصور

 

 دانشجوی دکتری فلسفه(محض)، گروه فلسفه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران. پژوهشگر مقیم، گروه مطالعات نظری، مرکز تحقیقات زن و خانواده

 

79

سعید صباغی پور

 

دانشجوی دکتری علوم اعصاب شناختی، آزمایشگاه علوم اعصاب شناختی دانشگاه تبریز

 

80

ابوالفضل صبرآمیز

 

دانشجوی دکتری فلسفه دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان

 

81

عبداله صلواتی

 

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

 

82

محمود صوفیانی

 

استادیار گروه فلسفه دانشگاه تبریز

 

83

احمد عبادی

 

اصفهان

 

84

حسن عباسی حسین آبادی

 

دانشیار دانشگاه پیام نور

 

85

دکترسید نعمت الله عبدالرحیم زاده

 

 

 

86

سعید عدالت جو

 

دانشگاه اصفهان

 

87

حسن عرب

فلسفۀ تحلیلی

دانش‌آموخته‌ی دکتری - دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

88

احمد عسگری

 

عضو هیئت علمی گروه فلسفۀ دانشگاه شهید بهشتی

 

89

احمد علی اکبر مسگری

 

گروه فلسفه، دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

 

90

رضا علی پور

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان

 

91

غلامحسین عمادزاده

 

دانشگاه شهید بهشتی

 

92

علیرضا فاضلی

 

عضو هیئت علمی دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه یاسوج

 

93

حسن فتح‌زاده

 

دانشگاه زنجان

 

94

رائد فرید زاده

 

دانشگاه شهید بهشتی

 

95

اسدالله فلاحی

 

 

 

96

محمدباقر قمی

 

دکتری فلسفه دانشگاه تهران

 

97

مهدی قنبری

 

دانشگاه شهید بهشتی

 

98

محسن کرمی

فلسفۀ تحلیلی

استادیار دانشگاه صدا و سیما

 

99

سید مجید کمالی

 

دانشجوی دکتری دانشگاه اصفهان

 

100

نوید گرگین پاوه

 

دانشگاه شهید بهشتی

 

101

حمید محبوبی آرانی

 

عضو هیأت علمی گروه فلسفه دانشگاه تربیت مدرس

 

102

علیرضا محقق

 

گروه فلسفه‌ی دانشگاه شهید بهشتی

 

103

مهدی محمدی

 

دانشگاه بهشتی

 

104

بهروز محمدی منفرد

 

استادیار دانشکاه تهران

 

105

علی محمدولی

 

 

 

106

دکتر علی مرادخانی

 

دانشگاه آزاد اسلامی تهران

 

107

حسین مصباحیان

 

عضو هیات علمی گروه فلسفه دانشگاه تهران

 

108

نواب مقربی

 

 

 

109

علی ملک محمدی

 

دانش آموخته ی مقطع دکتری فلسفه ی قدیم و قرون وسطی ـ دانشگاه شهید بهشتی

 

110

معصومه موسوی

 

 

 

111

سید مصطفی موسوی اعظم

 

عضو هیئت علمی دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه یاسوج

 

112

ایمان همتی

 

مدرس مدعو

 

113

میثم واحدی

فلسفۀ تحلیلی

گروه فلسفۀ دانشگاه شهید بهشتی

 

114

سیدرضا وسمه گر

 

 

 

115

علی وکیلی بالادزایی

 

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه فلسفه تهران، ایران.