آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 674
تعداد پذیرش 310
تعداد پذیرش بدون داوری 181
تعداد عدم پذیرش 306
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 133

مقالات منتشر شده (از سال 1400)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 4
تعداد مقالات 48
تعداد مشاهده مقاله 13564
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 23437
آمار میانگین زمان داوری
درصد پذیرش 46 %