آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 740
تعداد پذیرش 330
تعداد پذیرش بدون داوری 183
تعداد عدم پذیرش 342
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 150

مقالات منتشر شده (از سال 1402)
تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 1
تعداد مقالات 14
تعداد مشاهده مقاله 3625
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 5257
آمار میانگین زمان داوری
درصد پذیرش 45 %