آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 654
تعداد پذیرش 298
تعداد پذیرش بدون داوری 181
تعداد عدم پذیرش 295
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 128

مقالات منتشر شده (از سال 1400)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 3
تعداد مقالات 36
تعداد مشاهده مقاله 6194
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 5644
آمار میانگین زمان داوری
درصد پذیرش 46 %