آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 704
تعداد پذیرش 322
تعداد پذیرش بدون داوری 182
تعداد عدم پذیرش 321
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 139

مقالات منتشر شده (از سال 1402)
تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 1
تعداد مقالات 13
تعداد مشاهده مقاله 699
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 172
آمار میانگین زمان داوری
درصد پذیرش 46 %