ابن عربی و دیگر شرایع در مقام «دیگری»

علی اصغر مصلح؛ حامده راستایی

دوره 10، شماره 1 ، شهریور 1396، ، صفحه 207-221

چکیده
  در پهنه جهان اسلام، در ساحات گوناگون عرفان و علوم باطنی، حکمت و دانش­های عقلی، اخلاق نظری، کلام و معارف عقیدتی، قرآن، فقه و حدیث و علوم نقلی و حتی دانش تاریخ می‌توان از «دیگری» سخن گفت و موضع اندیشمندان مسلمان را در این موضوع در هر حیطه به طور جداگانه به نظاره نشست. آنچه در این مقاله مطرح است، بررسی مسئله «دیگری» در ساحت دیگر شرایع ...  بیشتر