بررسی و نقد ایمان و مولفه‌های آن در اندیشه‌ی تیلیش

آروین آذرگین؛ غلامحسین توکلی

دوره 12، شماره 1 ، مرداد 1398، ، صفحه 7-31

چکیده
  پل تیلیش، یکی از تاثیرگذارترین متکلمان و فیلسوفان دین در قرن بیستم، در تعریفی نو و چالش‌برانگیز از ایمان، آن را حالت دلبستگی نهایی انسان دانست که شامل مولفه‌ی ذاتی شک است. این شکی وجودی است که به تعبیر ما، از دل همه‌ی ساحات وجودی آدمی، از جمله ساحت شناختی باورها، ساحت احساسات، عواطف و هیجانات، و ساحت خواست‌ها، برمی‌خیزد و با اضطرابی ...  بیشتر