کلیدواژه‌ها = ابن‌سینا
استعاره مفهومی ادراک به مثابه حرکت در معرفت شناسی ابن‌سینا

دوره 16، شماره 2، اسفند 1402، صفحه 199-216

10.48308/kj.2024.233949.1209

فاطمه مبارکی؛ سید محمد کاظم علوی؛ محمدرضا ارشادی نیا


عینیت و خارجیت حرکت در فلسفه ابن‌سینا

دوره 14، شماره 2، بهمن 1400، صفحه 53-73

10.29252/kj.2022.214486.0

محمدجعفر جامه بزرگی


ذات در فلسفه ابن‌سینا

دوره 12، شماره 1، مرداد 1398، صفحه 179-212

mohammad Saeedimehr؛ sakineh karimi