ایده‌آلیسم استعلایی کانت، برمبنای تفسیر هنری آلیسون

مهدی احمدی؛ حسین غفاری

دوره 12، شماره 1 ، مرداد 1398، ، صفحه 33-58

چکیده
  در این مقاله تلاش خواهد شد با مرور جریان‌های اصلی منتقد کانت، تصویری روشن از محورهای این انتقادات مطرح شده و سیر تحول آنها تا طرح تفکیک میان «ایده‌آلیسم استعلایی» و «تئوری استعلایی تجربه» پی گرفته شود. در ادامه بازآرایی و بازخوانی هنری آلیسون از ایده‌آلیسم استعلایی را بر مبنای کتاب او با عنوان «ایده‌آلیسم استعلایی ...  بیشتر