بررسی و نقد ایمان و مولفه‌های آن در اندیشه‌ی تیلیش

آروین آذرگین؛ غلامحسین توکلی

دوره 12، شماره 1 ، مرداد 1398، ، صفحه 7-31

چکیده
  پل تیلیش، یکی از تاثیرگذارترین متکلمان و فیلسوفان دین در قرن بیستم، در تعریفی نو و چالش‌برانگیز از ایمان، آن را حالت دلبستگی نهایی انسان دانست که شامل مولفه‌ی ذاتی شک است. این شکی وجودی است که به تعبیر ما، از دل همه‌ی ساحات وجودی آدمی، از جمله ساحت شناختی باورها، ساحت احساسات، عواطف و هیجانات، و ساحت خواست‌ها، برمی‌خیزد و با اضطرابی ...  بیشتر

بررسی و نقد ساحت های دوگانة اخلاق شوپنهاور

مسعود عسگری؛ غلامحسین توکلی

دوره 11، شماره 2 ، اسفند 1397، ، صفحه 207-224

چکیده
  چکیدهشوپنهاور در حوزة اخلاق قائل به دو ساحت است.اولی ساحت فرد شفیق است که او در این بافت از آزادی و جبرباوری، مسئولیت اخلاقی، فلسفة حق، فضائل و رذائل اخلاقی، روان شناسی اخلاق و انواع خصلت ها بحث کرده و می گوید شفقت منبع همة کنش هایی است که واجد ارزش اصیل اخلاقی اند. دومی ساحت قدیس است که او در این بستر از مرگ، عدالت، متافیزیک ...  بیشتر