بررسی ارزیابی اسپینوزا از اراده آزاد دکارت

سیدمصطفی شهرآیینی؛ مینا ذوالقدر

دوره 11، شماره 2 ، اسفند 1397، ، صفحه 165-182

چکیده
  در تاریخ فلسفه‌ها می‌خوانیم که نظریۀ ضرورت در کانون اندیشۀ اسپینوزا، و نظریۀ آزادی اراده در قلب نظام دکارت جای دارد. اسپینوزا خدا را علت خود و علت داخلی می‌داند، اراده را از خدا و انسان نفی می‌کند، اختیار را منحصر در ضرورت آزاد می‌داند و به‌ضرورت انتشای عالم از خداوند تصریح می‌کند؛ تا جایی که به‌نظر می‌رسد خط فکری خود را کاملاً ...  بیشتر