پدیده‌شناسی علم مدرن

حسن فتح زاده

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1394، ، صفحه 203-219

چکیده
  پدیده‌شناسی برای دست‌یابی به بیناسوژگی ابتدا آگاهی را به حوزۀ تعلق اگو تقلیل می‌دهد. اما چنان‌که خواهیم دید این تقلیل برخلاف تقلیل اولیۀ پدیده‌شناسی، تقلیلی ساختگی و روش‌مند است. بنابراین، اگوی دیگر و در نتیجه بیناسوژگی نیز  همچون  حوزۀ تعلق اگو قلمرویی اصیل و اولیه است و هیچ یک از این دو قابل تقلیل به یک‌دیگر نیست. پس شناخت هر ...  بیشتر

قضیۀ اول ناتمامیت گودل و ضدواقع‌گرایی در فیزیک

حسن فتح‌زاده

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1393

چکیده
  گودل طی مقالۀ مفصلی در 1931 برهان پیچیده و نبوغ‌آمیزی بر ناتمامیت ریاضیات مطرح ساخت. در آن قضیه گودل نشان داده بود که در هر سیستم اکسیوماتیک شامل حساب (تحت شرایط خاصی)، گزاره‌هایی تصمیم‌ناپذیر وجود دارند. ایدۀ به کار رفته در برهان گودل شبیه پارادوکس ریچارد است، و همین باعث شده است که عده‌ای در پذیرش آن تردید کنند. در این مقاله نخست نگاهی ...  بیشتر