بررسی ارزش اخلاقی عدالت از نظر هیوم

سعید پوردانش؛ سید مصطفی شهرآیینی

دوره 9، شماره 2 ، اسفند 1395، ، صفحه 7-30

چکیده
  در این مقاله برآنیم به کوشش هیوم برای پاسخ به مساله‌ای بپردازیم که در کتاب رساله در باب طبیعت انسان شاهد آنیم؛ هیوم در این کتاب از سویی، با انتقاد شدید از نظریات مدافع «خودمدارانگاری» در اخلاق، بر آن است که «دیگردوستی» شرط تحقق اخلاق است و وجود اخلاق را امکان‌پذیر می‌سازد، و از دیگر سو، اظهار می‌دارد که پاره‌ای فضائل‌ اخلاقی (فضائل ...  بیشتر