توانش به مثابه روش: تاملی درباب روش شناسی فلسفی جورجو آگامبن

عباس جمالی؛ حمیدرضا محبوبی آرانی

دوره 10، شماره 1 ، شهریور 1396، ، صفحه 39-59

چکیده
  جورجو آگامبن فیلسوف معاصر ایتالیایی، بنابر گفته خودش در پی تکمیل پروژه «فلسفه آینده» والتر بنیامین از مسیر نوعی اندیشه دیرینه شناختیِ است. آگامبن معتقد است که کانت پیش از فوکو به «دیرینه­شناسی فلسفی» راه برده اما آن را به انجام نرسانده است. خود او نیز در همین مسیر گام برداشته است، اما به دلیل تأثیراتی که از فلسفه هایدگر پذیرفته به ...  بیشتر